Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Index bonity

Bonita firmy představuje určení kvality podniku, na základě sledování výkonnosti a finanční situaci podniku. Postup je podobný jako při Altmanově modelu, avšak na predikci vývoje podniku využívají jiné ukazatelé, kterými byly na základě statistického pozorování podniků přisouzené jiné váhy významnosti. Čím větší hodnotu bonity dostaneme, tím je finančně-ekonomická situace hodnocené firmy lepší, na základě tohoto hodnocení se určuje riziko vhodné spolupráce s analyzovanou společností.

 

Platební morálka firem

Jedním z indikátorů, které mají významný vliv na hodnocení bonity firmy, je platební morálka posuzované společnosti. Bonita a platební morálka jsou spojené nádoby, které spolu úzce souvisí. V zájmu dodavatelů zboží nebo služeb je pochopitelné zjistit, zda je odběratelská firma solventní. To ale samo o sobě nestačí. Podstatnější než „schopnost platit“ však pro dodavatele je „vůle platit“ neboli ochota odběratele dostát svým závazkům v souladu s uzavřenou smlouvou. Solventnost je samozřejmě podmínkou pro to, aby závazky byly řádně a včas vyrovnány. Lze ji také zjistit snadněji než to, jakou má dlužník platební morálku.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Celkový výčet ukazatelů podílejících se na konečném IB – Index Bonity

 1. Strukturální riziko
  Právní forma
  Vznik a historie firmy
  Výše základního kapitálu
  Struktura společníků
  Plátci DPH
  Obor činností
 2. Finanční a likvidní rizika
  Ukazatelé zadluženosti
  Ukazatelé likvidity
 3. Výnosová rizika
  Obrat kapitálu
  Aktiva
  Ukazatelé rentability
  Ukazatele aktivity
 4. Ostatní indexní parametry
  Komunikace
  Webové stránky
  Konkurz
  Likvidace
  Vedené exekuce
  Platební morálka

 

Konstrukce indexu bonity

Význam jednotlivých ukazatelů pro hodnocení bonity jsou nepochybně rozdílné. Ukazatelé Výnosové rizika a Finanční a likvidní rizika, tvoří více než polovinu vypočítávaného IB. Tyto ukazatelé se pak na základně jejich závažnosti a ohodnocení přepočítávají a dávají dohromady IB – Index Bonity.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!