Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Interní zdroje financování podniku

Zisk

Zisk je samozřejmě nejpodstatnějším zdrojem financování podniku. Na zisk působí spousta faktorů a výši samotného zisku a jeho rozdělení ovlivňuje hlavně daňová a dividendová politika podniku.

 

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Daňová politika ovlivňuje podnikatelskou aktivitu především daňovými sazbami a daňovým základem. Podle zákona o daních z příjmu zisk podléhá různým zdaněním podle toho, v jaké právní formě podnikání byl zisk dosažen.

 

Dividendová politika řeší rozdělení zisku mezi majitele a samofinancování po úhradě daní. Rozdělení zisku pro majitele je jednodušší část. V podniku jednotlivce závisí jen na rozhodnutí podnikatele, ve větších společnostech fyzických osob závidí rozdělení na písemné dohodě společníků při vzniku společnosti. V úvahu se bere hlavně způsob ručení a výše vkladů jednotlivých společníků.

 

V kapitálových společnostech je rozdělení zisku závislé na rozhodnutí valné hromady, kde může být snaha akcionářů orientována na zvyšování dividend nebo na financování podnikových potřeb.

 

Vlastník vkládá kapitál do podniku za účelem jeho zúročení a při podnikání podstupuje velké riziko. Proto je důležité vyšší zúročení jeho investovaného kapitálu, než je úroková míra. Podíl na zisku je tedy závislý na výši běžné úrokové míry.

 

Při rozdělení zisku akciové společnosti jde o tyto platby:

  • tvorba rezervního fondu

  • tvorba jiných fondů

  • výplata tantiém

  • výplata dividend

Zbývající zisk je rozdělen podle toho, jaké má podnik závazky vůči jiným subjektům nebo potřeby financování svého rozvoje.

 

Odpisy

Nejsou pro podnik nově vytvořené zdroje financování, ale jsou peněžním vyjádřením nově vytvořeného zdroje financování, ale jsou peněžním vyjádřením opotřebování investičního majetku hmotného i nehmotného za dané období.

 

V rámci cash flow představují hlavní astabilní příjem a zdroj interního financování. Výše odpisů je závislá na rozsahu fixního majetku, jeho ocenění, odpisových sazeb a použití metody odepisování.

 

Ostatní interní zdroje financování

Kromě výše uvedených zdrojů může podnik získávat i další zdroje, které vzniknou uvolněním vázaného kapitálu v důsledku racionalizace určité oblasti činnosti podniku – např. zásobování, výroby nebo odbytu. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!