Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Vyznejte se v leasingu – finanční, nebo operativní?

Jste podnikatel a přemýšlíte nad nákupem vozů, strojů a jiného vybavení firmy a jeho financováním, nebo uvažujete nad koupí automobilu pro soukromé účely? V obou případech je důležité se orientovat v možnostech financování. Leasing je pojem v českém prostředí známý, ne každý ale zná jeho možnosti a varianty. Leasing není jen variantou financování nákupu věci v podobě finančního pronájmu s následným odkoupením (v tomto případě jde o finanční leasing), ale může fungovat i jako zapůjčení věci se servisem (operativní leasing). V českém prostředí je známější variantou právě finanční leasing.

V čem spočívá podstata finančního leasingu?

  1. Leasingová společnost za klienta zakoupí požadovanou věc.
  2. Klient splácí leasingové společnosti částku, která je součtem pořizovací ceny a poplatků spojených s leasingem.
  3. Po splacení požadované částky přechází věc do vlastnictví klienta.

Po celou dobu užívání věci, které se leasing týká, hradí všechny náklady spojené s údržbou věci klient. Domluvenou částku splácí leasingové společnosti většinou v měsíčních splátkách a po dobu splácení je věc majetkem leasingové společnosti. V případě nákupu pro firmu jsou leasingové splátky plně uznatelným daňovým nákladem.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jak se od finančního leasingu liší operativní?

  1. Leasingová společnost za klienta věc nekupuje, půjčuje mu ji.
  2. Měsíční placená částka zahrnuje rozdíl mezi pořizovací cenou věci a předpokládanou hodnotou po ukončení jejího užívání a poplatky za údržbu věci.
  3. Po skončení smluvené doby pronájmu věci se věc vrací leasingové společnosti, nebo má klient možnost ji odkoupit.

Hlavní rozdíl je tedy v tom, co se děje po ukončení splácení. Zatímco v případě finančního leasingu přechází věc do vlastnictví klienta, u operativního leasingu se vrací zpátky leasingové společnosti. Operativní leasing je tedy vhodný v případě, že klient potřebuje věc jen na určitou dobu, nebo po této době plánuje její výměnu. Není ale vhodný, pokud je pro klienta pořízení věci dlouhodobá investice.

 

Proč je finanční leasing populárnější?

Popularitu finančního leasingu můžeme přičíst faktu, že je vhodnější pro soukromou osobu, tudíž běžněji využívaný. Výhodou je samozřejmě fakt, že „půjčovaná“ věc přechází po splacení požadované částky do vlastnictví klienta. V tu chvíli mizí nutnost za užívanou věc platit měsíční splátky a klient nemá potřebu nadále s leasingovou společností spolupracovat.

V případě operativního leasingu platí klient měsíčně zpravidla vyšší splátky. Ty sice obsahují i poplatky za servis spojený s užíváním věci, nicméně je nutné je platit po celou dobu užívání věci, nejen do splacení požadované částky.

 

Operativní leasing – míň, nebo víc starostí?

Přidanou hodnotou operativního leasingu je servis, který leasingová společnost klientovi poskytuje. V případě, kdy je objektem leasingu automobil, patří k základním službám přehlášení vozidla, povinné pojištění a silniční daň. Další služby nejsou standardem a jejich výčet a objem si musí klient určit sám.

V tomto bodě může nastat problém, klient totiž často neví, jaké připojištění nebo jak častou výměnu pneumatik bude potřebovat, a předpokládá, že to za něj určí leasingová společnost. Může se tak stát, že smluvené služby nebudou pokrývat potřeby klienta, nebo že bude zbytečně platit za služby, které nepotřebuje. Mylná je představa, že veškerá starost o věc leží na leasingové společnosti. V případě, že je například vozidlo poškozeno způsobem, na který se smluvené pojištění nevztahuje, platí škodu klient.

V případě finančního leasingu je péče o věc zcela na klientovi, to ale může mít své výhody. Vždy je totiž na něm, jaké služby bude využívat a kdo a hlavně za jakou cenu mu je poskytne.

Pokud byste rádi získali konkrétnější představu o tom, jak bude probíhat financování vámi vybraného předmětu pomocí finančního nebo operativního leasingu, využijte formulář Leasingová kalkulačka. Získáte tak nezávaznou nabídku financování, podle které se můžete rozhodnout, jak budete dále postupovat.

Narazili jste někdy na problém týkající se operativního leasingu? Podělte se o svou zkušenost v komentářích!

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!