Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Vlastnosti dobrého manažera

prezentaceO tom, že schopným manažerem nemůže být každý, se měla tu čest jistě seznámit většina z nás. Stále platí, že úspěšný podnik potřebuje vůdce, který je schopen myslet s nadhledem, být ve stálém obraze a dokázat tak vyhodnotit danou situaci ve prospěch společnosti.

Léta zkušeností nám dala zjištění, jaké vlastnosti by měl mít správný manažer. Je pravdou, že se někdo s vlastnostmi dobrého manažera tzv. narodí, ale většina z nás potřebuje nasměrovat. V současné době je oblíbeným způsobem získání manažerských dovedností koučing.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Vyřešené rodinné zázemí

Schopný manažer musí začít u sebe. Pokud je jeho život neustále v rozkladu, nemůže dobře řídit firmu. Aby se mohl stoprocentně soustředit na práci, potřebuje mít pevné rodinné zázemí.

Autorita

Autorita je rovněž důležitá. Pokud si u podřízených nedokáže vytvořit přirozenou autoritu, zadělává si na problémy do budoucna. Podřízení ho respektují pouze naoko a za jeho zády si dělají, co chtějí. Manažer s přirozenou autoritou musí na jedné straně působit sebevědomě, na druhé straně musí mít schopnost a chuť naslouchat svým podřízeným.

Sebeovládání

Správný manažer, aby mohl řídit druhé, musí nejprve umět řídit sám sebe. To je docela zásadní podmínka.

Empatie

Manažer musí být schopen vcítit se do potřeb svých zaměstnanců a do jisté míry chápat jejich pracovní a soukromé problémy.

Motivace

Manažer musí umět správně motivovat lidi a tím vytvářet jejich postoje, potřeby, hodnoty a zájmy. Přesvědčit zaměstnance, že úspěch firmy je také v jeho zájmu. V rámci zpětné vazby musí umět správně komunikovat se zaměstnanci o případných chybách a hledat jejich řešení.

Delegace úkolů

Závěrem pomalu to nejdůležitější. Manažer musí umět delegovat. Jelikož nemůže stihnout všechno sám, a ani to není u manažera žádoucí. Musí být schopen odhadnout, komu může svěřit konkrétní úkol. Manažer delegováním zvyšuje pocit zodpovědnosti u svých podřízených. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!