Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Komunikační dovednosti

Práce s publikem při veřejném vystoupení

8. 1. 2014

Vaším úkolem je prezentace na veřejnosti. Jak to udělat, abyste po dvou třetinách svého vystoupení nezůstali v sále sami?    Několik hlavních zásad  Váš projev začíná ve chvíli, kdy vás může...

Rétorika a hlasová technika

7. 1. 2014

Význam slova rétorika pochází z Řecka ze slova „rhésis“ = řeč. Označením slova Rhétor se však neoznačuje řečník, nýbrž mistra slova.  Rétorika je věda o mluvení a umění mluvit. A právě v Řecku...

Verbální komunikace

6. 1. 2014

Základem je latinské slovo „verbum“ – slovo. Je to tedy komunikace prostřednictvím slov, řeči. Slovo samotné může mít pro každého jednotlivce trochu odlišný význam a pak – je-li slovo, řečená věta,...

Jak zvládnout veřejné vystoupení?

5. 1. 2014

Může to potkat i vás. Dostanete se do situace, kdy se budete muset chtě nechtě postavit před skupinu lidí a začít mluvit. Pokud jste extrovert, možná si právě říkáte, že to nic není. Pokud jste...

Umíte správně komunikovat?

4. 1. 2014

Pokud vás úvodní otázka zaskočila nebo jste doposud nepřemýšleli nad chybami v osobní komunikaci, tak vás možná překvapí obsah následujících řádků. Navíc dle našich zkušeností přinese zajímavé a...

Rétorika, aneb nástin nauky o tom, jak mluvit krásně

3. 1. 2014

Starověká kultura, přesněji Řecko, či Řím byly vždy považovány za Mekky řečnictví, vzdělanosti a kultury. Byla to doba rozkvětu jazyka, filozofie, i jiných řečnických disciplín, mimo jiné i rétoriky,...

Předmět rétoriky

2. 1. 2014

Rétorika, synonymum nauky o tom jak mluvit krásně bez vad a přesvědčivě. Již z toho vyplývá, že předmětem rétoriky je řeč a jazyk, přesněji řečeno obsah a forma řeči jak je vyslána a přijata. Obsahem...

Historie rétoriky

1. 1. 2014

Rétorika, nebo-li nauka o řečnictví vznikla již v dobách antického Řecka, kdy směřovala především ke vzdělávání svobodného občana v řecké obci a později i v politice. Účelem nauky o řečnictví bylo...

Osobnost, nebo-li role řečníka

31. 12. 2013

Řečník byl již v antickém Řecku považován za vzdělaného člověka, k němuž lidé vzhlíželi. Řečník však není oním polobohem, kterého si Řekové tenkrát vybájili. Je to obyčejný člověk, který ani nemusí...

Řečnické žánry

30. 12. 2013

Řečnictví mělo v době antického Řecka velký význam, stejně jako rétorika z něho vzniklá. Prošlo martyriem středověku a tmářství a v dnešní době se můžeme chlubit plnohodnotným předmětem vyučovaným na...

Umění řečnického projevu

29. 12. 2013

Řečnictví je umění s nímž se lidé nerodí, ale mohou se mu naučit. Nejdůležitějším prostředkem ke správnému řečnění je hlas. Jinak zní náš akustický projev, když jsme šťastni a jinak, když teskníme....

Jak vytvořit řečnický text?

28. 12. 2013

Když se řekne text většina z nás si představ článek, úryvek z knihy, či divadelní předlohu. Text je všude kolem nás a s psaným textem se setkáváme dnes a denně, což neovlivníme, ani kdybychom chtěli....

Specifické řečnické prostředky

27. 12. 2013

Člověk si řekne, že řečníkovi stačí jen umět si „hrát“ se slovíčky a správně je používat. Ovšem chyba lávky, k tomu, aby byl rétorický projev dokonalý užívají řečníci specifické řečnické prostředky,...

Zásady správného ovládání dechu

26. 12. 2013

Nádech a výdech jsou základními složkami potřebnými pro lidský život, které člověk vykonává automatiky, lze říci také mimoděk. Síla nádechu a výdechu závisí na mnoha faktorech, například na vitální...

Zásady správné artikulace

25. 12. 2013

Existuje mnoho významů artikulace, totiž z hlediska lékařského artikulace znamená kloubní spojení kostí, z hlediska hudebního se jedná o členění po sobě jdoucích tónů. Samotný pojem, kterým se budeme...

Modulační procedura řečnického projevu

24. 12. 2013

Pomocí onomatologické a syntakticé procedury skládá řečník dohromady vhodná slova a z nich pak věty. Modulační procedura slouží ke zvažování možnosti akustického provedení.námi napsaného textu....

Typy neverbálních signálů

23. 12. 2013

Každý z nás ví, že existují dva druhy komunikace – verbální, tedy mluvením a neverbální, tedy komunikace pomocí gest, mimiky, či haptiky. Ovšem následující článek se nebude zbývat...

Komunikace ve stresu a její zvládání

22. 12. 2013

Stres je pro mnoho z nás v dnešní uspěchané době nepřítelem číslo jedna. Projeví se nejen na psychice, ale i na našem těle. Máme kruhy pod očima, trpíme nechutenstvím a může se měnit i tón naší...

Správná komunikace s obchodními partnery

21. 12. 2013

Všichni podnikatelé by měli vědět, že komunikace s obchodními partnery se ve většině případů dostává na stejnou úroveň jako komunikace se zákazníky. Získáním respektu u svých obchodních partnerů...

Asertivita – základní práva, pravidla a dovednosti

20. 12. 2013

Asertivita je otevřené přirozené vyjadřování pocitů, názorů a myšlenek bez popírání vlastních práv a omezování práv jiných osob. Být asertivní znamená zachovat klid v krizi, být odpovědný za sebe....

Pozitivní komunikace a bariéry komunikace

19. 12. 2013

Základním principem pozitivní komunikace je vytváření přátelského prostředí. Záleží na přístupu k lidem. Naše chování přitom vychází ze sebehodnocení – podle sebe soudím tebe.   Rozlišujeme 4...

Umění přesvědčovat a argumentovat

18. 12. 2013

Cíl je triviální. Pomocí argumentů přimět posluchače, aby postoj přijal za svůj a akceptoval ho jako součást vlastního přesvědčení. S vývojem lidstva se řečnické techniky měnily a zdokonalovaly....

Konflikty a reakce na neoprávněnou kritiku

17. 12. 2013

Za konflikt označujeme napjatou situaci, která vznikla mezi dvěma nebo více partnery, kteří jsou na sobě závislí, ale současně se snaží jednat nezávisle až protikladně. Konflikt je střet, který...

Co je to řeč těla? Kdy vás může při obchodním jednání zradit?

16. 12. 2013

Pokud jdete s druhým jednat, samotný obsah jednání není to jediné, co o vašem úspěchu rozhoduje. Kromě konkrétní nabídky působíme ještě na druhé tím, jaká gesta používáme a zkrátka tím, co...

Jak správně klást otázky

15. 12. 2013

Konkrétní situace, scénáře a jednání si vyžadují odlišné komunikační reakce. Mluvený projev se mezi lidmi odehrává na bázi rozhovoru v rytmu otázek a odpovědí. Přitom nepsaným lídrem či vůdčí...

Vyjednávání – triky, mezní bod, alternativy

14. 12. 2013

Podobně jako správné vaření začíná nákupem, úspěšné vyjednávání začíná průzkumem. Příprava je v drtivé většině případů alfou a omegou úspěchu. Důvodů k vyjednávání je celá řada – zaměstnanec chce...

Zóny osobního prostoru a jednání s lidmi

13. 12. 2013

Problematika jednání s lidmi velmi úzce souvisí s řečí těla. Základem řeči těla je mimika. Pomocí obličeje můžeme ke komunikačnímu partnerovi vyslat až 60 000 signálů. Nejdůležitější částí...

Neverbální komunikace, aneb komunikujte i beze slov!

12. 12. 2013

Již byly zmíněny typy neverbálních signálů, mezi něž pro osvěžení patří například symboly, ilustrátory, či regulátory. Avšak neverbální komunikace je trošku z jiného soudku. Do klasické neverbální...

Zásady asertivity

11. 12. 2013

Slovo asertivita pochází z latinského assere (něco si osobovat, něco prosazovat), v češtině je synonymem asertivity pojem sebeprosazování, pro nějž existuje deset základních pravidel. 1....

Zásady jednání s lidmi, aneb rétorika není jen o mluvení!

10. 12. 2013

Dovednost mluvit je v dnešní době důležitou, ba téměř zásadní a to nejen u vedoucích pracovníků, lektorů, či profesionálních řečníků. Tento typ lidí někdy mívá pocit, že umění mluvit k „davu“ je...

Co je vhodné mít a dělat při samotné prezentaci

9. 12. 2013

Vyjádření postoje Při samotné prezentaci je vhodné, abyste jen nestáli, ale případně chodili. Používali přiměřená gesta. Chůze je velmi důležitá. Působíte při ní uvolněně a...

10 bodů pro úspěšnější prezentaci

8. 12. 2013

1. Snažte se do své prezentace zapojit provokaci posluchačů. Posluchači budou mít větší zájem a nebudou se stydět vysvětlit nebo přednést své myšlenky. Samozřejmě se provokace musí používat jen...

Rétorické desatero

7. 12. 2013

Rétorika je nauka o tom jak mluvit krásně. Chcete-li však vystupovat na veřejnosti není důležité jen dobře mluvit, ale také dobře vypadat a mnoho dalších „drobností“, které budou mluvit za vás....

Podnikání a správně nastavená komunikace

6. 12. 2013

Podnikatel musí zvládat najednou spoustu věcí. Jednou z nich je dobře zvládnutá komunikace.   Na začátku každé komunikace je třeba vědět, co konkrétního chcete sdělit a jaký účel by to...

Vlastnosti dobrého manažera

5. 12. 2013

O tom, že schopným manažerem nemůže být každý, se měla tu čest jistě seznámit většina z nás. Stále platí, že úspěšný podnik potřebuje vůdce, který je schopen myslet s nadhledem, být ve...

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!