Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ekonomická struktura podniku

Ekonomická struktura podniku by měla vzniknout z důvodu potřeby identifikace ekonomického řízení každého útvaru, který ve společnosti vznikl.

 1. Nákladové středisko – v tomto středisku se pracuje s náklady, které může vedoucí daného střediska ovlivnit. Zjišťují se zde náklady z hlediska odpovědnosti, které jsou předmětem kontroly.

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

 2. Ziskové středisko – pracovníci tohoto střediska odpovídají za zisk (v tomto středisku). Pracovníci tedy odpovídají jak za náklady, tak i za výnosy v rámci ziskového střediska. Je nutné dát pracovníkům (střediska) pravomoc ovládat činitele, které působí na náklady a výnosy.

 3. Rentabilní středisko – pracovníci v tomto středisku odpovídají za náklady, výnosy, ale také za pracovní kapitál, který patří do tohoto střediska. Toto je ale možné zejména v okamžiku ovlivnění výše výrobních (nebo vnitropodnikových) zásob, výše pohledávek a krátkodobých závazků u výše postavených vnitropodnikových útvarů.

 4. Investiční středisko – vedoucí tohoto střediska ovládá náklady a výnosy střediska. Má ale také možnost ovlivňovat a pořizovat investice. Vše je ale nutné předložit nejdříve podnikateli (majiteli společnosti). Pokud zde ale vládne pravomoc při pořizování investic, jedná se samozřejmě o investiční středisko, které je často používáno u deřinných společností.

 5. Výnosové středisko – toto středisko je ovlivňováno výší svých výnosů při prodeji výkonů. Samozřejmostí je vysoká úroveň prodeje. Někdy je problémem nízká pravomoc při určování cen výkonů (výrobků a služeb).

 6. Výdajové středisko – je velmi podobné nákladovému středisku. Vedoucí výdajového střediska je odpovědný za výdaje, které mohou společnosti přinést určité výhody do budoucího vývoje. Pracovníci musí dodržovat limit účelově vymezených výdajů a musí se zaměřovat zejména na dlouhodobě efektivní výdaje (podíl společnosti na určitém trhu). 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!