Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Hodnotové pojetí nákladů a příklady využití typů kalkulačních nákladů

Náklady v hodnotovém pojetí se uskutečňují v reálném čase při tvorbě příslušné aktivity a představují množství spotřeby daných ekonomických zdrojů v peněžním vyjádření. Tyto náklady se řeší právě v době jejich současného využití. Nikoliv při jejich pořízení. Hlavním důvodem hodnotového pojetí nákladů je informační systém využívání ekonomických zdrojů.

Pojem hodnotové pojetí nákladů spadá do manažerského účetnictví. A předmětem tohoto účetnictví je právě hodnotová stránka hospodářských aktivit společnosti.

Hodnotové pojetí nákladů je shodné s finančním pojetím nákladů v účelovém vyjádření, ale při hodnotovém pojetí je nutné ještě zahrnovat do nákladů kalkulační náklady (dodatečné kalkulační náklady, neutrální náklady).

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Náklady v hodnotovém pojetí se vyznačují určitou mírou ocenění jejich výše. V praxi se u tohoto pojetí využívá dvouokruhová účetní soustava, jelikož v důsledku odlišení pojetí nákladů a zejména jejich ocenění není možné dosáhnout stejného výsledku ve finančním účetnictví s vnitropodnikovým účetnictvím.
 

Čím se hodnotové pojetí nákladů odlišuje:

  1. Předmětem zobrazení v tomto pojetí mohou být i položky, které nepředstavují výdej peněz, ale ovlivňují ekonomickou situaci dané činnosti (kalkulační odpisy, úroky, nájemné, kalkulační rizika).

  2. Tyto náklady se neoceňují v rámci skutečných nákladů při jejich pořízení, ale oceňují se na úrovni cen při jejich současné reprodukci.

Příklady využití typů kalkulačních nákladů:

  1. Kalkulační odpisy dlouhodobého majetku – v manažerském účetnictví se počítají z reprodukční pořizovací ceny.

  2. Kalkulační úroky – je zde možné hodnotit úroky ze základního nebo vlastního kapitálu.

  3. Kalkulační rizika – projevují se formou mank, škod, pokut. Je vhodné zahrnout do kalkulace předpokládanou úroveň těchto nákladů (rizik).

  4. Kalkulační nájemné – někdy je možné i tuto položku zahrnout do kalkulace. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!