Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jak vyloučit společníka z firmy?

Podnikáte s několika dalšími společníky a jeden z nich se nechová právě tak, jak byste očekávali? V životě firmy může dojít k tomu, že je třeba se s jedním ze společníků rozloučit dříve, než jeho činnost může činnost firmy postihnout. Odchod společníka však není zcela snadná záležitost.

Podílníky je třeba si dobře vybrat

Pokud se rozhodnete s někým podnikat, je třeba si tento krok dobře zvážit. Pokud budete chtít totiž dotyčnou osobu z podnikání vyloučit vy sami, máte značně omezené možnosti. Podnikatelé sami totiž mohou společníka vyloučit pouze tehdy, pokud dotyčný nesplnil tzv. vkladovou nebo příplatkovou povinnost. Pokud společník porušil jakoukoliv jinou povinnost, pak se musí ostatní společníci vždy obrátit na soud, který o vyloučení společníka jako jediný může rozhodnout.

O vyloučení může rozhodnout jen soud

Ostatní společníci se mohou dožadovat u soudu, aby byl společník vyloučen, protože porušuje svoje povinnosti zvláště hrubým způsobem, a to přes to že byl žádán, aby stav napravil, a to písemně. Tento návrh mohou podávat ti společníci, jejich souhrnný podíl ve firmě je alespoň poloviční. Tuto žalobu může podávat také pouze společnost, ve které má společník svůj podíl. Je pouze na posouzení soudu, zda důvody, které ostatní podílníci ve své žalobě uvedou, bude považovat za natolik závažné, že podílníka ze společnosti vyloučí. V případě, že bude opravdu vyloučen, musí mu ostatní společníci vyplatit odpovídající podíl, očištěný o srážkovou daň. Dále se musí společnost vypořádat s volným podílem ve společnosti, který po podílníkovi zbyl. Ten přechází ze společníka na společnost. Do šesti měsíců ode dne vyloučení pak musí společnost rozhodnout, zda bude sníženo základní jmění společnosti, nebo zda bude tento podíl rozpočítán na zbylé podílníky, a to v poměru k velikosti jejich stávajících podílů. Pokud nesplní tyto povinnosti, pak se může společnost dostat do likvidace

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!