Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Kartelové dohody podnikatelů

I přes právní úpravu zakazující dohody narušující soutěž, nejsou tyto typy dohod mezi podnikateli výjimkou.

Zakázané dohody, zvané též kartely jsou uzavírány zejména mezi přímými konkurenty na trhu.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 Obecně rozdělujeme tři typy těchto zakázaných dohod:

  • dohody sjednané mezi soutěžiteli,
  • dohody na základě rozhodnutí sdružení soutěžitelů,
  • dohody vzniklé z jednání na základě vzájemné shody.

Dohody mezi soutěžiteli

Domluvy mezi soutěžiteli bývají označovány jako dohody v užším slova smyslu. V podstatě se jedná o každé ujednání, ve kterém se soutěžitelé zavážou chovat určitým způsobem. Tyto dohody mohou být provedené písemně, ústně či mlčky, a tudíž jsou jen těžko odhalitelné a prokazatelné. U soudu jsou jako důkazy o dohodnutých zakázaných kartelových dohodách nejčastěji používány záznamy o pravidelných schůzkách a telefonních hovorech.

Dohoda na základě rozhodnutí sdružení soutěžitelů

Dalším způsobem aplikace zakázaných dohod do praxe je rozhodnutí sdružení soutěžitelů. K porušení zákona v souvislosti s přijetím zakázaného rozhodnutí sdružení dochází, pokud se jedná o úkon člověka oprávněného vystupovat za sdružení a jeho konání alespoň nepřímo ukazuje cestu ke společnému postupu. Z hlediska zákona je ze strany sdružení protizákonné i pouhé adresné cenové doporučení.

Jednání ve vzájemné shodě

Nezákonné jednání ve vzájemné shodě vzniká na základě společného koordinovaného postupu. Podnikatelé se k tomuto kroku uchylují s cílem získat přehled o budoucím chování ostatních soutěžitelů. Na základě vzájemné shody slaďují své nabídky a snaží se dosáhnout, co nejvyšší ceny, což poškozuje zadavatele. Ke vzájemné shodě dochází prostřednictvím přímých či nepřímých vzájemných kontaktů.

Zakázané kartelové dohody přinášejí podnikatelům jistotu stabilního zisku, přičemž jejich počínání ohrožuje zadavatele, který by jinak mohl uskutečnit svoji zakázku levněji.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!