Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Metoda vnitřního výnosového procenta

Anglický název je Internal Rate of Return. Často se používá zkratka IRR. Ve Spojených státech amerických se můžeme setkat s názvem Ekonomické výnosové procento (ERR – Economical Rate of Return). Tato metoda nám říká, jak vysoká je rentabilita, kterou má investiční projekt během své životnosti. Nebo také můžeme říct, jak velkou procentuální část vyděláme na daném projektu v rámci časové hodnoty finančních prostředků.

Pokud bychom metodu vnitřního výnosového procenta chtěli vyjádřit v číslech, rovnala by se takové diskontní sazbě, pro kterou je čistá současná hodnota projektu rovna nule. Firma by si měla také uvědomit, že přijmutí daného investičního projektu je vhodné v případě, že jeho vnitřní výnosové procento bude vyšší než diskontní sazba. Pokud to tak nebude, je evidentní, že projekt by byl pro firmu nevhodný (z ekonomického hlediska nevýhodný).

Nedostatkem této metody je skutečnost, že tuto metodu lze použít pouze v případě, kdy peněžní toky záporné jsou na začátku projektu (například doba výstavby daného projektu) a pak následují peněžní toky kladné (například provozní období). Znaménko souhrnných peněžních toků by se mělo po dobu projektu měnit právě jednou. V jiném případě může dojít k výpočtu více hodnot. V případě, že má firma samé peněžní toky kladné, nemusí zde vnitřní výnosové procento existovat. Tyto informace jsou velmi důležité pro samotný výpočet. Je potřeba oddělit období počátečních investic, kde jsou toky záporné a období ziskové, kdy jsou toky (peněžní) kladné.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Čím je vnitřní výnosové procento vyšší, tím je volba investičního projektu pro firmu výhodnější. Může se ale dokonce stát, že při posuzování dvou projektů zjistíme, že z hlediska čisté současné hodnoty je vhodnější zvolit první projekt a z hlediska vnitřního výnosového procenta je vhodnější zvolit druhý projekt. Poté je na uvážení firmy, který projekt je pro ni výhodnější.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!