Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Komunikace se zákazníkem – telemarketing

Jednou z forem komunikace firem se svými zákazníky je také telemarketing, který slouží nejenom k získávání zákazníků, přesvědčování, ale také k informování o nových produktech či službách. Samotná telemarketingová kampaň má hned několik kroků bez nich se komunikace s vašimi zákazníky neobejde. Každý z těchto kroků v sobě skrývá nejenom pozitivní hlediska, jež mohou zákazníky přilákat, ale i tak negativní, která vám je mohou pomoci ztratit. Zároveň ztrátu zákazníku v předchozím kroku nelze nahradit v krocích následujících.

Co všechno potřebuji pro správný telemarketing?!

Mezi zmiňované kroky k úspěšnému telemarketingu patří: volba databáze, komunikační skript, výběr a školení operátorů, pilotní projekt, průběžné hodnocení a optimalizace, závěr a celkové zhodnocení kampaně. K těmto konkrétním bodům ještě patří například i cíle spoluurčující úspěch kampaně nebo i další kroky.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Na co si dát pozor a co bedlivě určit?

Na rozdíl od ostatních forem komunikace, které firmy mohou využívat, se v telemarketingu používají zcela odlišné termíny. Důležité je se zaměřit na počet dovolaných zákazníků, počet vytvořených rozhovorů, ale i počet odmítnutých zákazníků. Všechny tyto informace jsou prospěšné pro výsledný počet zákazníků a konečný efekt celé propagace jednotlivých produktů a služeb. Nedílnou součástí je také databáze, jež vám pomůže zjistit celkový počet odběratelů a nabídne vám jejich seznam. Tu však musíte postupně upravit, než dostanete finální čistou databázi, která je použitelnou pro operátory. Komunikační skript vám zajistí skvělý běh kampaně a celé telemarketingové spolupráce. V případě, že komunikační skript bude nedostatečně vytvořený, celková response může být o poznání menší. 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!