Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Rozhodování o multiznačce

Multiznačka znamená, že výrobce vyvine několik druhů výrobků (jednu nebo více značek pro svou výrobkovou kategorii). Multiznačka a následná strategie multiznačky se používá v případě, kdy chce výrobce zaujmout více zákazníků různých kategorií s různými potřebami. Například firma XX vyrábějící parfémy, chce oslovit více klientů z různých řad. A proto vyrobí parfém, kterému následně (za určité stanovené období) vytvoří konkurenční parfém. Může také tyto dva parfému prodávat společně. Znamená to, že každý výrobek z této výrobkové řady daného výrobce má svůj originální název.

Výrobci zavádí multiznačkové strategie zejména z těchto důvodů:

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

  • Výrobce se snaží o získání více prostorů pro své výrobky v obchodních řetězcích. Například zvýší se mu větší prostor pro vystavení svých výrobků. Zvýší se tím i závislost maloobchodu při prodeji těchto výrobků na dodavatelské firmě.
  • Převažují zákazníci, kteří neustále zkouší nové výrobky a tím i nové značky a nezůstanou věrni pouze té jedné. Proto je výhodné vytvořit více variant výrobků, které spadají pod jednu firmu.
  • Vytvořením více druhů výrobků může být i pro zaměstnance této výrobní společnosti motivací. Motivací, při rychlém vyrobení určitého počtu výrobků, mohou být prémie atd. Zaměstnanci pak mohou mezi sebou soupeřit, kdo vyrobí víc výrobků.
  • Vyrobením a zavedením na trh nových produktů spadajících pod jednu firmu, může firma obsadit více tržních segmentů a tržních koutů.

Problémem většiny výrobců je vložení spousty finančních prostředků do výroby nových konkurenčních produktů, které se ale nakonec vůbec neprodají a výrobce přijde o vložené finance. Důležité je vytvoření průzkumu, které značky uchvátí zákazníky, a které naopak nezaujmou nikoho nebo jen malou část. Pro spousty firem by bylo nejvhodnější investovat finance do ziskových výrobků (silných značek). Zavést hodnotící metody pro správný výběr ziskových produktů je nezbytnou součástí průběhu každé výroby.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!