Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Rozhodování o rozšíření značky

Na začátku je důležité uvědomit si, co je to vůbec značka. Značka produktu, ať už služby, výrobku, ale i organizace, společnosti, odlišuje konkrétní výrobek od jiných konkurenčních. Zároveň je značka zárukou určité kvality daného produktu. Také identifikuje svého majitele, resp. výrobce (svým symbolem, jménem, číslem atd.). Může jí být jméno, znak, také určitý výtvarný projev.

Pro podnik je důležité mít stanovenou strategii vytvořené značky. Jelikož tato strategie umožní úsilí dané firmy o rozšíření jména této firmy. A to může být například zaváděním nových výrobků nebo modifikací výrobkových řad, samotných výrobků.

Díky značce dokáže vypuknout neuvěřitelné šílenství ze strany zákazníků. Pokud je již zavedená značka, není potom problém zavést nové výrobky nebo služby pod záštitou této značky. Například značka Adidas, jedná se o jednu z nejznámějších značek se sportovním oblečením. Pokud by se majitelé této značky rozhodli, že chtějí prodávat sekačky na trávu a použili k tomu tuto značku, měli by vyšší procento jistoty, že se jim sekačky budou úspěšně prodávat.

Strategie rozšiřování značky přináší pro firmu spoustu výhod. Tím, že je značkové jméno již známé, ušetří firma na reklamě spoustu financí. Firma již nemusí veřejnost seznamovat s touto značkou. Je ale důležité strategii dobře nastavit a nechat zanalyzovat více lidmi. Jelikož riziko neúspěchu může být následně velké a pro firmu nepříjemné. Pokud totiž firma vyrobí nový výrobek, v našem případě nové sekačky na trávu a několik zákazníků s nimi nebude spokojeno, mohou tito nespokojení spotřebitelé společnosti nadělat tolik škod, kolik za dosavadní působení neměla. Dojde k poškození vztahu spotřebitelů k dalším výrobkům.

 (V případě značky Adidas se toto vůbec stát nemusí. Jedná se o nadnárodní značku. Ale u jiných značek k tomu dojít opravdu může.)

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!