Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Základní terminologie marketingu

Marketing je oborem, který má uspokojovat potřeby a přání zákazníků. A každý marketér by měl dobře znát svého zákazníka. To proto, aby marketingová kampaň byla co nejúčinnější.A málokterý laik ví jak je náročné sestavit dobrou a působivou marketingovou kampaň. Vše začíná marketingovými pojmy, které jsou základním kamenem marketingu.

CÍLOVÉ TRHY, POSITIONING, SEGMENTACE vypovídají o tom, že marketér nemůže na tak rozsáhlém trhu rozhodně uspokojit všechny. Každému se zkrátka nemůže zamlouvat stejná značka ovesných vloček, či stejný typ hotelového pokoje. Pro marketéra je proto důležité rozdělit si trh na segmenty, což jsou různé, vyprofilované skupiny kupujících, které se liší jak demograficky, tak psychologicky, což ovlivňuje jejich chování při nákupu. Po tomto rozdělení je na marketérovi, aby vybral segmenty s největším kupním potenciálem, tato skupina se pak stane cílovou skupinou na níž se zaměří marketingová kampaň. Tato kampaň je následně vložena do myslí kupujících, tak aby vytvořila dojem, že je výhodná.

NABÍDKY A ZNAČKY se staví k potřebám kupujícího tak, aby nabídka byla souborem výhod k uspokojení potřeb zákazníka. Nabídkou je v tomto případě nehmotná propozice projevující se kombinací výrobků, služeb, zážitků, či informací.

Značkou je pak nabídka od známého zdroje, například velkého řetězce, který je všem dobře znám. K těmto známým řetězcům patří třeba McDonald, či Ikea. Cílem nabídky a známé značky je vytvořit pozitivní image společnosti.

HODNOTA A SPOKOJENOST jsou nejdůležitějšími faktory pro kupujícího, který si vybírá na základě více nabídek prostřednictvím jeho hodnotového systému. Každý zákazník má systém hodnot jiný, proto je důležité říci co vlastně hodnota je. Hodnota odráží hmatatelné, i nehmatatelné výhody a výdaje pro kupujícího. Zjednodušeně se jedná o kombinaci kvality, služeb a ceny, což je také nazýváno trojitou hodnotou po zákazníka.

Spokojenost pak úzce souvisí s hodnotou a odráží něčí komparativní úsudky vycházející z vnímaných funkčních vlastností výrobku ve vztahu k jeho očekávání. Jestli-že funkční vlastnosti výrobku nesplní očekávání je zákazník nespokojený. Jestli-že jsou funkční vlastnosti výrobku v pořádku, nebo dokonce předčí zákazníkovo očekávání, je potěšený a rád se vrací ke stejně značce.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

MARKETINGOVÉ KANÁLY slouží k přenosu k cílovému trhu.

 

Rozlišujeme tři druhy marketingových kanálů:

  • Komunikační kanály se využívají k posílání a získávání zpráv od cílových uživatelů. K tomuto typu kanálu patří noviny, časopisy, rádio, televize, email, či telefon, dále pak billboardy, plakáty, letáky a internet. Kromě těchto faktorů dochází ke komunikaci i prostřednictvím obličejové mimiky, oblečením prodejců, či vzhledem prodejen. Stále více se začínají v tomto druhu kanálu uplatňovat monologové kanály, tedy reklama, či email

  • Distribuční kanály slouží k vystavování, prodeji, nebo dodávkám fyzických výrobků, nebo služeb kupujícím. K tomuto typu kanálu patří distributoři, velkoobchodníci, maloobchodníci a prodejní zástupci.

  • Servisní kanály se využívají k provádění transakcí s potencionálními kupujícími. Patří pojišťovny usnadňující bankovními převody finanční transakce, sklady, či přepravní společnosti

LOGISTICKÝ ŘETĚZEC je opakem marketingové kanálu, který spojuje marketéra s kupujícími. Logistický řetězec je dlouhou cestou surovin k finálním výrobkům. Příkladem může být kabelkářství, kdy řetězec začíná kůžemi, pokračuje přes vyčiňování, stříhání, zpracovávání, až po marketingové kanály, jejichž prostřednictvím se výrobek dostává ke kupujícím

KONKURENCE jsou nabídky i náhražky rivalů, představující, to co by mohl kupující brát v úvahu. K tomu,a by společnost eliminovala konkurenty je velmi důležité správné využití marketingových nástrojů.

MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ představuje prostředí v němž marketér operuje, obecně se dělí na operační a širší prostředí.

  • Operační prostředí je prostředím v němž se angažují bezprostřední hráči , kteří vytváří a propagují nabídku. Hráči jsou v tomto případě společnost, dodavatelé, distributoři, dealeři a také cíloví zákazníci.

  • Širší prostředí je souborem šesti složek k nimž patří demografické prostředí, ekonomické prostředí, fyzické prostředí, technologické prostředí, politicko-právní prostředí a společensko-kulturní prostředí. Všechna tato prostředí obsahují síly se značným vlivem na hráče v operačním prostředí. Marketéři proto musí věnovat pozornost vývoji nových trendů a prostředí, aby mohli reagovat správnou marketingovou strategií.

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ je složeno z analýzy marketingových příležitostí, volby cílových trhů, navržení marketingových strategií, vypracování marketingových programů a řízení marketingových aktivit. Marketingové plánování je velmi důležitou silou pro vytvoření správné marketingové strategie společnosti.

Tolik k základním marketingovým pojmům. Jak sami můžete vidět, ač pojmů není mnoho jejich definice nejsou lehké a některé pojmy se ještě dále dělí. Proto doufám, že pokud jste v marketingu začátečníky vám základní pojmy z tohoto článku pomůžou k lepší orientaci. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!