Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

OKEČ – Sazby pojistného podle převažující činnosti

Jak zde bylo již zmíněno v několik předešlých článcích zaměstnavatel má povinnost mít sjednáno povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, ke krytí výloh za úraz či při nemoci zaměstnance. Pojistné si zaměstnavatel vypočte individuálně ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Základem pro výpočet pojistného je potom souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období zaměstnavatel zaměstnával. Na co se nyní podíváme podrobněji, jsou ale procentní sazby, které se použijí pro finální výpočet ze spočteného vyměřovacího základu.

Pro výpočet slouží sazba uvedená v příloze v úvodu vyhlášky Ministerstva financi (Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., podmínky a sazby ZPOZ za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání). Sazby jsou stanoveny podle rizikovosti daného oboru činnosti, kterou se firma zabývá jako hlavní činností.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Záleží tedy na tom, jakou činnost firma zvolila ve své evidenci jako hlavní převažující činnost, pokud se jedná o registraci nového zaměstnavatele, například nového živnostníka bude zapotřebí, aby určil převládající činnost a zvolil vhodnou kategorii.

Třídění je převzato ze statistické klasifikace OKEČ kódů přiřazených jednotlivým oborům činnosti, o kterých zde již byla řeč, v rámci článku pojednávající o statistické klasifikaci. Jednalo se o Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) určující výši pojistného z hlediska povinného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Vychází se z ní při určování výše pojištění na základě toho, které odvětví je nakolik rizikové, tj. na kterém pracovišti hrozí potenciálně největší riziko úrazů a nemocí z povolání, přičemž platí, že čím vyšší riziko, tím dražší pojistné.

A jaké sazby podle OKEČ kódů budeme mít? Například 50,4 u dobývání rud, 9,8 při výrobě skla, práci s kovy, kamenem, v rostlinné výrobě, nebo ve stavebnictví, či v rámci protipožární ochrany, 8,4 při výrobě potravin, dobývání ropy a uhlí, výrobě obalů, truhlářských a tesařských pracích, výrobě chemických výrobků, keramiky, cementu, veterinární činnosti, nebo dopravě, 4,2 při výrobě tkanin, konfekčního zboží, pletených výrobků, výrobků pro domácnost, elektrotechniky, šperků, v oblasti pohostinství a ubytování, v rámci cestovních kanceláři či v oblasti realit a telekomunikací. Nejmenší sazby a rizikovost je potom 2, 4, kam spadá peněžnictví, pojišťovnictví, poradenství, reklamní a fotografické služby, půjčování filmů, knihovnická činnost nebo třeba kadeřnické a podobné služby.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!