Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pracovní doba a její úprava

Základním přínosem pro úpravu pracovní doby je fakt, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazení do směn na potřeby zaměstnance či zaměstnankyně, které pečují o děti.

V případě, že zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší než patnáct let nebo se starají o částečně či zcela bezmocnou fyzickou osobu, požádají o zkrácení, úpravu týdenní pracovní doby je zaměstnavatel povinen vyhovět. Požadavky zaměstnance by neměly vážně zabraňovat normální provozní době společnosti. Zaměstnavatel by neměl správně zatěžovat těhotné nebo ženy starající se o dítě mladší než jeden rok prací přesčas.

 

Efektivní a pružná pracovní doba

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Pro lepší využití pracovní doby a zajištění lepších potřeb zaměstnanců může zaměstnavatel uplatnit pružnou pracovní dobu. Zaměstnanec si smí zvolit začátek a konec pracovní doby tak, aby odpovídal stanoveným časovým úsekům zaměstnavatele. Na pracovní pružnou dobu nelze uplatnit právní nárok a může se využívat jen na některých pracovištích za určitých podmínek.

 

Vykonávání práce doma

Pracovní smlouva lze upravit i pro práci ze svého domova za podobných podmínek jako u vykonávání práce na pracovišti. Zaměstnanec si může sám rozvrhnout, kdy práci vykoná, ale musí dodržovat stanovená kritéria v uzavřené smlouvě. Pro tyto zaměstnance v pracovních poměrech náleží několik odchylek v ustanovení zákoníku práce. V případě závažných překážek od zaměstnavatele nezískají náhradu mzdy. Nezískávají náhradní volno, mzdu nebo plat za přesčasy. Také se na tyto zaměstnance nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby.

 

Zákazy některých druhů prací

Mezi stanovenou pracovní dobu patří i zákazy některých prací, které se týkají především žen. Ženy by neměli být zatěžovány pracemi, které mohou ohrozit jejich mateřství a těhotenství. Ministerstvo zdravotnictví stanovuje potřebnou vyhlášku práce, která zakazuje jednotlivé práce a pracoviště těhotným ženám nebo matkám do devátého měsíce porodu. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!