Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pracovní právo a pracovní poměr

Podnikání vám vychází a chystáte se rozšířit svoji firmu o další zaměstnance? V tom případě je ten pravý čas dozvědět se víc o pracovním poměru, smlouvě a pracovním právu vůbec.

 

Pracovní právo

Právní odvětví pracovního práva slučuje prvky soukromého a veřejného práva. Upravuje právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Podmínky pracovního práva jsou zakotveny v zákoníku práce. Hlavní roli v tomto právním vztahu zastává zaměstnanec a zaměstnavatel, u kolektivního pracovního práva jsou subjekty zaměstnavatelé a odbory (zástupci sociální skupiny zaměstnanců).

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zaměstnanec je v zákoníku práce definován jako fyzická osoba, která je dostatečně fyzicky a duševně vyspělá, aby mohla práci vykonávat, a je způsobilá k právním úkonům, k právům a povinnostem. V ČR této způsobilosti nabývá každý občan dosažením patnáctého roku věku.

Zaměstnavatel je jakákoliv právnická či fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho pracovníka v pracovněprávním vztahu.

 

Pracovní poměr

Pokud se rozhodnete navázat pracovněprávní vztah, je nutné sepsat pracovní smlouvu. Smlouva musí obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Pracovní poměr vzniká dnem uvedeným ve smlouvě jako den nástupu. Výše mzdy nemusí být ve smlouvě uvedena, musí však být doložena nejpozději do měsíce. V pracovní smlouvě se může objevit zkušební doba, která nesmí být delší než tři měsíce, lze zde však dojednat konkurenční doložku.

 

V průběhu pracovního vztahu může dojít ke změně pracovního poměru, lze tak však učinit jen tehdy, souhlasí-li s tím jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Tuto změnu je nutné písemně doložit. Zákoník práce však uvádí i stavy, kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou pozici. Dochází k tomu v situaci, kdy se změní zdravotní stav zaměstnance, čímž dle lékařského posudku ztratí způsobilost k výkonu práce. K přesunu na jinou práci musí dojít také v případě ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi. Opět je nutné podložit takovou skutečnost lékařským posudkem. Změna pracovní pozice může nastat také na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo v případě, kdy těhotná matka, kojící matka či matka do devíti měsíců po porodu vykonává práci, která je pro ni v takovém stavu nevhodná.

Stejně jako zahájení pracovního poměru, tak i jeho ukončení musí být v souladu s ustanovením zákoníku práce. Ten určuje pět způsobů, jak může být pracovní poměr ukončen. Jedná se o ukončení pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán (v případě, že byl sjednán na určitou dobu).

Mimo pracovní poměr je možné vykonávat práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Rozdíl oproti pracovnímu poměru je především v množství odpracovaných hodin, v absenci zkušební doby a v možnosti ukončení dohody bez udání důvodu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!