Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Rozdíly mezi závislou prací a švarcsystémem

Závislá práce je způsob výkonu práce na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Není-li zvláštními právními předpisy stanoveno jinak. Pracovněprávním vztahem je pracovní poměr a právní vztahy podložené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

Švarcsystém je způsobem zakázaného podnikání, při kterém dochází k okrádání státu a jeho institucí. Své označení získal po podnikateli Miroslavu Švarcovi, který tento způsob nezákonného podnikání použil hned po Sametové revoluci, tedy již v roce 1990.

 

Švarcsystémem je označována práce, kdy pro zaměstnavatele vykonávají běžné činnosti na místo zaměstnanců osoby samostatně výdělečně činné, vystupující ve vztahu k státu jako podnikatelé.

 

Konkrétně definovaný způsob rozpoznání švarcsystému neexistuje. Existují jen určité návody, ale nelze na ně zcela spoléhat, protože kontrolní úředníci mohou mít na věc opačný názor. Obecně by se dalo říci, že pokud neprovozujete švarcsystém úmyslně, nemáte se čeho obávat.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Ale obávat by se měli ti podnikatelé, kteří s úmyslem ušetřit na odvodech za své zaměstnance zaměstnávají potřebnou pracovní sílu na základě živnostenského oprávnění, tedy způsobem pojmenovaném švarcsystém.

 

Znaky závislé práce ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec

  • podřízenost zaměstnance,
  • práce v zaměstnavatelem stanovené pracovní době a na jeho pracovišti,
  • výlučný výkon činnosti pro jednoho zaměstnavatele a pod jeho jménem,
  • používání pracovních prostředků zaměstnavatele.

Švarcsystémem není

  • pokud si živnostník rozhoduje o své práci a pracovních postupech sám a není podřízený svému klientovi,
  • pokud živnostník převážnou část své práce pro klienta vykonává na svém vlastním pracovišti (dílně, provozovně),
  • pokud živnostník není omezován hlavním klientem v práci pro jiné,
  • pokud živnostník využívá pro svou práci především vlastních výrobních prostředků.

 

Postihy za švarcsystém

 

Zaměstnavatel

Posoudí-li kontrolní inspekce, že jde o švarcsystém, hrozí zaměstnavateli pokuta v rozmezí od 250 tisíc až po 10 milionů korun. Navíc úřady mohou zpětně doměřit daň a odvody pojistného, a to včetně tučného penále.

 

Zaměstnanec

Postih ale nehrozí jenom zaměstnavateli, ale i samotnému pracovníkovi, který na švarcsystém přistoupil a nechal se tímto způsobem zaměstnat. V tomto případě mu hrozí pokuta až do výše 100 tis. korun. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!