Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Smlouva o dílo

Právnická, ale i fyzická osoba může spolu s jinou fyzickou osobou uzavřít některou z druhů smluv, které řeší zákoník práce, ale také občanský zákoník. Podle občanského zákoníku je možné uzavřít smlouvu o dílo. V tomto případě jsou si obě uzavírající strany „rovné“. Zaměstnanec, respektive zpracovatel sice nedisponuje zvýšenou ochranou, jako by tomu bylo v případě uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti. Ovšem je tu zde nemalá výhoda, která spočívá ve větší nezávislosti. Zpracovatele objednatel „nevede za ručičku“, očekává od něj naprosto samostatnou a kvalitně vyhotovenou práci.

 

Smlouva o dílo – použití vzoru & vyhotovení vlastní 

V čem je smlouva o dílo jiná, oproti jiné smlouvě, například kupní? Smlouvu o dílo poznáte celkem jednoduše. Vymezeným předmětem smlouvy by měl být „produkt“, který lze hmotně zachytit (napsané dílo – vyhotovená stavby aj.). V současné době je možné si řadu vzorů smluv, smlouvu o dílo nevyjímaje, stáhnout z internetu. Pokud byste některý vzor chtěli využít, pečlivě si ho projděte, aby v něm nechyběl důležitý údaj. Je však možné si smlouvu o dílo samostatně vytvořit. Ať už si vyberete první, nebo druhou variantu, mohou Vám být nápomocny následující řádky.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Smlouva o dílo – co by v ní nemělo chybět    

Budete uvedeni jako „objednatel“, nebo „zpracovatel, či autor“ v připravované smlouvě? Ať už budete smlouvu vytvářet, nebo ji budete „jen“ podepisovat, měli byste v ní uvést/spatřit následující údaje: smluvní strany (objednatel – zpracovatel) – předmět smlouvy – vymezení odměny (výše – datum splatnosti – způsob vyplácení aj.) – čas plnění – odstoupení od smlouvy (možnosti – důvody) – doba, na kterou je sjednány smlouva (objednatel může užívat díla) – datum a podpisy smluvních stran. 

Vedle těchto základních bodů, by měla ještě smlouva obsahovat body dílčí, a to dle jejího zaměření a specifikace. Pokud by se například jednalo o smlouvu na výstavbu nemovitosti, pak by měla obsahovat informace o procesu provádění výstavby – termíny (zahájení stavby - vyhotovení jednotlivých etap – dokončení) - poskytované záruky (na dodaný materiál, na samotnou práci).

 

Smlouva o dílo – zdanění vyplacené odměny

Při uzavření smlouvy o dílo, je třeba nezapomenout na podání každoročního daňového přiznání, a to na příslušný finanční úřad dle místa trvalého bydliště. Povinnost objednatele, v souvislosti se smlouvou o dílo, je vyplacení stanovené odměny. Povinnost zhotovitele je pak zdanění odměny za uplynulý rok.

 

Smlouva o dílo jako příležitostná činnost

Práce vykonávaná na základě uzavřené smlouvy o dílo, může být považována za tzv. příležitostné činnosti. V případě, že součet příjmů plynoucích ze smlouvy o dílo nebude za daný kalendářní rok vyšší než 20 000 Kč, není nutné příjmy danit. Jakmile však příjmy uvedenou částku přesáhnou, vzniká povinnost zdanění všech těchto příjmů, a to jako příjmů ostatních, viz zákon o daních z příjmů. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!