Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Agenturní zaměstnávání nebo-li pronájem pracovní síly

Agentury práce se živí půjčováním zaměstnanců za provizi z jejich pronájmu. Agenturní zaměstnávání je způsobem jak udržet zaměstnanost či zvýšit uplatnění osob na trhu práce, tam kde je nízká uplatnitelnost. V ideálním případě slouží agenturní zaměstnávání k vyzkoušení si pracovníka uživatelem (objednavatelem) a k jeho následnému zaměstnání coby kmenového zaměstnance. Zajímavostí je, že agenturní zaměstnávání není dle českého právního řádu podnikáním.

Agentury práce jsou FO a PO, které mají povolení vydané generálním ředitelstvím ÚP se souhlasem Ministerstva vnitra. Agentury práce mohou být provozovány na území ČR, z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR.

Smlouva s agenturou práce se zaměstnancem a uživatel (objednavatelem) je neobvyklým trojstranným vztahem s několika úkony. Jedná se o dvě dvoustranné smlouvy a jeden jednostranný úkon.

 • obchodněprávní vztah mezi uživatelem (objednatelem) a agenturou (dohoda o dočasném přidělení agenturou práce),
 • pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a agenturou (pracovní smlouva či DPČ).
 • faktickým výkonem práce mezi uživatelem (objednavatelem) práce a zaměstnancem

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Součástí dohody o dočasném přidělení je:

 • jméno a příjmení zaměstnance,
 • pracovní zařazení,
 • doba práce, po kterou bude zaměstnanec práci vykonávat,
 • místo výkonu práce,
 • den nástupu do práce,
 • informace o pracovních a mzdových podmínkách.

Součástí obsahu písemného pokynu pro přidělení zaměstnance:

 • název a sídlo uživatele (objednatele)
 • místo výkonu práce,
 • doba trvání dočasného přidělení,
 • přidělení vedoucího pracovníka, který bude oprávněný přidělovat a kontrolovat práci zaměstnance,
 • podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby přidělení,
 • informace o pracovních a mzdových podmínkách

Pracovní a mzdové podmínky nesmí být u pronajatých zaměstnanců horší než podmínky u kmenových zaměstnanců. Za splnění těchto náležitostí odpovídá jak agentura, tak i uživatel (objednavatel). Uživatel (objednatel) je povinen poskytnout agentuře konkrétní podmínky včetně výčtu vyplácených odměn, prémií, mezd, nároku na dovolenou atd.. Pokud uživatel (objednatel) neuvede všechno a zaměstnanec se bude domáhat svých práv, nedostane pokutu od inspektorátu agentura, ale uživatel (objednatel).

Skončení dočasného přidělení

 • dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem,
 • jednostranným prohlášením uživatele (objednatele) nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce (nesmí být pouze ve prospěch uživatele),
 • uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.

Odpovědnost za škodu

 • způsobí-li zaměstnanec agentury škodu, bude uživatel (objednatel) požadovat náhradu po agentuře. Agentura pak bude požadovat náhradu škody po svém zaměstnanci.
 • v případě pracovního úrazu zaměstnance, který způsobil uživatel (objednavatel). Zaměstnanec může požadovat náhradu škody po uživateli (objednateli) nebo se obrátí na agenturu, která mu škodu zaplatí a následně to vykáže uživateli (objednateli). 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!