Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Assessment centrum

Assessment centrum je diagnostická metoda používaná pro výběr zaměstnanců z většího počtu uchazečů a na speciálních pozicích. Jiný termín pro vyjádření významu tohoto centra je diagnosticko-výcvikový program. Náročnost a množství metod jsou stanoveny kritérii pro hodnocení cílové skupiny. Účastník bývá posuzován více hodnotiteli, kteří jej hodnotí z různých hledisek. Většinou jsou simulovány konkrétní reálné problémy v nichž účastníci vytvářejí tým, vzájemně komunikují a rozhodují se. Tímto způsobem lze vytvořit komplexní náhled na účastníka.

 

Využití assessment centra – k využití AC dochází zejména v případech vysoce zodpovědných pozic, jako jsou manažerské pozice, dispečeři letové dopravy, piloti nebo pracovníci klientských center. Také v případech, kdy je třeba vybrat z velkého množství uchazečů.

 

Struktura assessment centra – protože menší firmy většinou nemají vlastního zkušeného psychologa nebo vlastní AC, využívají externí  AC. Hodnocení se provádí většinou v rozsahu jednoho pracovního dne, kdy jsou zpracovávány dotazníky, prováděna psychodiagnostika, individuální pohovory, individuální řešení případové studie, týmová práce s případovou studií a případové studie jsou vyhodnocovány.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Psychodiagnostické metody – využívají se zejména osobnostní dotazníky, jako jsou:

IHAVEZ – program zpracovaný podle testů vydaných Psychidagnostikou Brno. Využívá se všude, kde je třeba poznání kvalit osobnosti potřebných pro zvládnutí náročných úkolů v průmyslu, armádě a zdravotnictví.

PF – (personality factor) – odtazník se používá při zjišťování osobnostních charakteristik normálních lidí (například dominance, živost, emocionální stabilita, inteligence, uzavřenost) Výborně se osvědčil k přesnému stanovení osobnostního profilu pro nejrůznější typy povolání.

 

Účastníci AC – účastníky bývají:

Moderátor – ten, který celé AC vede a koordinuje.
Manažer-zadavatel je tou osobou, která si vybírá podřízené, proto by se měl účastnit celého průběhu AC a zároveň být přesvědčen o správnosti používaných metod. Během rozhovoru může klást kandidátům otázky týkající se vykonávané činnosti.
Kandidát – osoba, na niž se AC zaměřuje. Někteří kandidáti se však brání být účastníky AC,proto je důležité, aby kandidáti byli pozitivně podpořeny zejména moderátory a hodnotitely a získal tak jistotu, pocit bezpečí a oporu.
Hodnotitelé – hodnotitelů bývá obvykle během AC vícero. Většinou je to psycholog, zástupce zadavatele (z personálního oddělení nebo ředitel firmy), ale i zástupci firmy pořádající AC. Interní hodnotitelé mají vynikající znalosti prostředí firmy a externí jsou většinou odborníky v oblasti výběru lidí a psychologie osobnosti.

 

Výsledkem hodnocení je úspěšný kandidát pro danou pracovní pozici a také  výsledky z různých testů. Ideální je strukturovaný formulář.
Výhodou využití AC je zejména úspora času pro zadavatele, protože manažer nebo personální ředitel se účastní pouze jednoho pohovoru, může sledovat případné kandidáty při týmové spolupráci. Kandidát prochází mnoha různými testy, tudíž je posuzován z několika úhlů a navíc při AC je účastno vícero hodnotitelů, takže hodnocení je více objektivní. Služeb AC je také možné využít k hodnocení schopností a potenciálu stávajících zaměstnanců nebo k posouzení zejména manažerských pozic. Při využití služeb AC ale počítejte s vyšší cenou za zpracování, která se pohybuje až ve desítkách tisíc. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!