Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co je to assesement centre - které profese je možné takto vybírat?

Sháníte nové zaměstnance? A slyšeli jste o možnosti hledat toho nejsprávnějšího zaměstnance pomocí metody assasesment centre?

AC může šetřit váš čas

Jak vypadá takový nábor pomocí této metody? Společnost podnikne jistý předvýběr, buď na základě došlých e-mailů, nebo pomocí prvního kratšího setkání. Vytipuje se základní okruh uchazečů, kteří by mohli dané pozici vyhovovat. Všichni potenciální zaměstnanci jsou pozváni v jeden den, na jedno místo, kde je čeká společné výběrové řízení. To trvá nezřídka kdy celý den, proto je většinou kandidátům zajištěno i občerstvení a dostatek nápojů. Po příchodu se kandidátům představí pověřený pracovník firmy, assessment centre může vést také externí najatá firma, a sdělí předpokládaný program celého dne. Poté již následuje samotný výběrový proces, který začíná většinou představením kandidátů, a to tak že veřejně – každý kandidát vstane, sdělí své jméno, uvede pracovní zkušenosti, schopnosti atd. Další program se liší podle toho, o jakou pozici se kandidáti ucházejí. Velmi často se takto prověřuje třeba schopnost pracovat v týmu, a to nejrůznějšími hrami apod.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Vybírají se tak hlavně obchodní profese

Všichni uchazeči jsou po celou dobu pozorováni týmem odborníků, velmi často bývá jeden z nich také infiltrován mezi samotné uchazeče, aby vše viděl z vnitřku dění. Odborníci poté celé výběrové řízení vyhodnotí, sdělí si své připomínky a názory na slabé a silné stránky jednotlivých uchazečů. Takto je možné během relativně krátkého času získat mnoho důležitých poznatků o uchazečích a případně se rovnou rozhodnout. V některých případech je možné se s vybranou špičkou ještě sejít a své rozhodnutí si potvrdit. Je jasné, že tímto způsobem je možné najímat jen určité typy zaměstnanců. Velmi často se takto najímají obchodní profese. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!