Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Fáze výběru pracovníků

„ Já jsem vítací typ, ale aby bylo vítání, musí být také loučení.“ Řekl Zdeněk Svěrák ve filmu Vratné láhve. Já si ho dovolím parafrázovat, když řeknu: „ Aby firma vybrala správné pracovníky, musí projít výběrovým řízením.“

Proces výběru pracovníků má zpravidla dvě fáze – předběžnou a vyhodnocovací. Logicky první fází je fáze předběžná, která obsahuje tři kroky, které jí charakterizují:

 • Definuje příslušné pracovní místo a s ním pracovní spojené úkony a podmínky pro jeho získání. Možná se to zdá banální, ale detailní popis nabízeného pracovního místa, je pro potenciálního uchazeče velmi důležitý a může se stát, že když v popisu nenajde pro něj potřebné informace, nabídku zcela ignoruje.

 • Druhý krok j krokem zkoumání toho, jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti by měl uchazeč o pracovní místo mít, aby mohl úspěšně vykonávat nabízenou práci.

 • Třetí krok bezprostředně navazuje na druhý, neboť blíže specifikuje vzdělání, které je pro výkon práce důležité, dále pak délku praxe, či zvláštní schopnosti, které by mohli být při výkonu budoucího povolání potřebné. Všechny tyto informace by měly být v inzerátu s nabídkou práce uvedeny, aby uchazeč neabsolvoval pohovor zbytečně, kvůli jiným očekáváním.

Po fázi předběžné následuje fáze vyhodnocovací. Tato fáze by měla probíhat s odstupem, mezitím je totiž období, kdy se nashromažďuje co nejvíce vhodných potencionálních pracovníků, vhodných k výkonu daného povolání. I vyhodnocovací fáze má několik kroků. Málokdy se stává, že by k výběru pracovníka, či pracovníků stačila pouze jedna ze dvou fází, které na sebe plynule navazují.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 • Pečlivé zkoumání dotazníků, životopisu, či jiného dokumentu, které uchazeč předložil.

 • Pohovor, který by měl doplnit informace v životopise, či jiných dokumentech a rozšířit, tak obzor a představu o uchazeči.

 • Testování uchazečů pomocí assesment center, česky řečeno testů pracovní způsobilosti, kdy jsou uchazeči například záměrně vystavováni stresu, aby personalista věděl, jak budou jednotliví jedinci reagovat.

 • Výběrový pohovor.

 • Zkoumání referencí, tedy kontaktování minulých zaměstnavatelů apod.

 • Pokud je to potřebné měl by uchazeč předložit potvrzení o lékařském vyšetření.

 • Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče

 • Informování uchazečů o rozhodnutí – zpravidla následuje 3-4 týdny po pohovoru.

Postupně jedna metoda za druhou vypadají, že jsou potřeba všechny, ale ne všechny se vždy využívají, důležitější je spíše již zmiňované propojení předběžné a vyhodnocovací metody. I to je však může být závislé na povaze pracovního místa a kvalifikovanosti práce. Například pracovníci, kteří nepotřebují vysokou kvalifikaci se mohou přijímat pouze s přihlédnutím k životopisu a referencím, kdežto pracovníci s vyšší kvalifikací si častěji projdou několika koly výběrového řízení, včetně assesment centra. Platí jednoduchá definice: Čím větší je požadována kvalifikace, tím větší jsou kladeny nároky na bezchybné zvládnutí všech přijímacích kroků.“ 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!