Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak podnikat s rodinnými příslušníky? Koho je možné zaměstnávat?

Podnikání s rodinnými příslušníky se na jednu stranu zdá nejjednodušší. Jde přece o vaše nejbližší, na které se také můžete nejlépe spolehnout… Zkušenost ale může být poněkud jiného rázu, navíc zákon jasně stanoví, koho je vlastně možné zaměstnávat.

Podnikání s příbuznými je časté

Na začátku podnikání, když je firma ještě nepříliš rozvinutá, je zaměstnávání příbuzných nasnadě – každý raději zaměstná někoho, kdo je mu blízký a komu může přece jenom věřit. Ne vždy však můžete čekat, že vaši příbuzní s vámi budou touhu po podnikání a budování firmy sdílet. V některých případech se mohou vaše cíle zcela rozcházet, a to i tehdy, pakliže chcete zaměstnávat ty zcela nejbližší příbuzné, jako třeba děti, nebo partnera. Pokud na začátku podnikání zaměstnáte celou svou rodinu a všichni poctivě pracujete pro úspěch společného podniku, může být vše v pořádku. Potíže mohou nastat ale tehdy, pakliže se vaše firma rozroste a vy přijmete další pracovníky. Tehdy byste měli zásadně uplatňovat metodu rovnosti a komunikovat se všemi a chovat se zcela stejně.

Manželku nebo manžela nezaměstnáte

Zaměstnat nemůžete nadále svého manžela nebo manželku. Zákoník práce zakazuje zaměstnávání jedním z manželů, avšak jiné nejbližší příbuzné, jako jsou například děti, rodiče, nebo sourozenci zaměstnat možné je. Pakliže byste se svým zaměstnancem uzavřeli manželství, pak pracovněprávní vztah automaticky zaniká. Svého partnera však můžete učinit tzv. osobou spolupracující, což ale může být i osoba, se kterou sdílíte domácnost a nemáte uzavřené manželství. Na tuto spolupracující osobu můžete rozdělit příjmy a výdaje, a to v maximálně 50% poměru. Pokud vám v podnikání pomáhají nejbližší příbuzní, nemusíte s nimi uzavírat žádnou smlouvu, a přesto nemůžete být obvinění ze zaměstnávání na černo. Pakliže by na vašem pracovišti proběhla kontrola, stačí, pokud inspektorovi předloží průkaz, který dokládá vztah k vám. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!