Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak si pronajímat pracovníky - personální outsourcing

Při podnikání si můžete pronajímat vše možné – prostory, stroje, ale věděli jste, že je možné si také takto pronajímat pracovníky? Je tomu skutečně tak, navíc takto mohou firmy ušetřit nemalé finanční prostředky.

Outsourcing je dnes velmi rozšířený

Outsourcing je dnes široce rozšířený. Společnosti se snaží outsorcovat vše možné – zejména jsou to služby IT, účetnictví a personalistická agenda. Pro všechny tyto činnosti je společné to, že se jedná o činnosti opakované a nepříliš kreativní. Personální outsourcing pak nabízí pronájem jakýchkoliv pracovníků, a to na předem stanovenou dobu a za určitých podmínek. Nejčastěji se u tohoto druhu pronájmu setkáme s prací v továrnách, ale v poslední době jsou takto zaměstnávány i profese například v marketingu. Personální outsourcing zkrátka míří do všech možných oborů lidské činnosti.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Výplatu poskytuje pracovníkovi personální agentura

Jak tento pronájem probíhá? Firma se domluví s personální agenturou a sdělí ji svou poptávku na určité profese. Personální agentura buď tyto profese již zaměstnává, nebo je najme a pošle na práci k zadavateli. Dohodnou se přesné podmínky pronájmu, zejména cena, podmínky práce a doba pronájmu. Po celou dobu jsou pracovníci zaměstnanci personální agentury a od ní dostávají také pravidelný plat, agentura za ně odvádí sociální a zdravotní pojištění atd. Agentura za to inkasuje od zadavatele pravidelné částky pronájmu.

Firma se nemusí starat o personální agendu

A jaké výhody ze všeho plynou zadavatelské firmě? V první řadě může plánovat výrobu, v případě omezení podnikatelské činnosti sníží operativně počet pracovníků, nebo naopak v čase konjunktury najme nové. Firma nemusí platit odstupné, zabývat se mzdovou a daňovou agendou. Pakliže je personální agentura plátce DPH, je možné si odečíst i tyto poměrně dost významnou částku. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!