Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Osobní spis zaměstnance

Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance, ale nemá k tomu právní povinnost. Tento osobní spis může obsahovat pouze informace, které jsou nezbytně nutné k výkonu práce v pracovněprávním vztahu. Tím je na mysli buď v rámci pracovního poměru, nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Zaměstnavatel také určí, zda bude tento spis veden v elektronické formě, nebo jen v písemné formě. Zaměstnavatel také určí, které informace v něm budou obsaženy. Osobní spis obsahuje informace o zaměstnanci (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodinný stav, státní občanství, adresa trvalého pobytu či doručovací adresa), doklady o vzniku pracovního poměru, doklady o předchozím pracovním poměru, mzdový list, údaje (doklady, kopie) o vzdělání, školení, praxi, lékařský posudek ze vstupní preventivní prohlídky, údaje o zdravotním a nemocenském pojištění zaměstnance, evidenční list důchodového pojištění, údaje o pobíraném důchodu, údaje, zda je zaměstnanec zdravotně postižený, bankovní účet, údaje o srážkách ze mzdy a příslušné doklady, evidence pracovní doby, údaje o práci, kterou zaměstnanec vykonává, doklady potřebné k nahlášení pracovních úrazů, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (ze závislé činnosti a funkčních požitků).

Tento osobní spis zaměstnance bývá oddělen od mzdové evidence. Mohou do něj nahlížet všichni vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřazeni a ostatní firemní kompetentní osoby (firemní právník, účastníci podnikové kontroly). Zaměstnanec sám má také možnost nahlížet do svého osobního spisu. Může si pořizovat kopie, výpisky.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zákon o ochraně osobních údajů udává povinnosti, jak se má nakládat s osobním spisem zaměstnance. Tento zákon také udává povinnost, jak nakládat s údaji z osobního spisu o skončení pracovního vztahu.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!