Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Osobní spis zaměstnance

Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance, ale nemá k tomu právní povinnost. Tento osobní spis může obsahovat pouze informace, které jsou nezbytně nutné k výkonu práce v pracovněprávním vztahu. Tím je na mysli buď v rámci pracovního poměru, nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Zaměstnavatel také určí, zda bude tento spis veden v elektronické formě, nebo jen v písemné formě. Zaměstnavatel také určí, které informace v něm budou obsaženy. Osobní spis obsahuje informace o zaměstnanci (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodinný stav, státní občanství, adresa trvalého pobytu či doručovací adresa), doklady o vzniku pracovního poměru, doklady o předchozím pracovním poměru, mzdový list, údaje (doklady, kopie) o vzdělání, školení, praxi, lékařský posudek ze vstupní preventivní prohlídky, údaje o zdravotním a nemocenském pojištění zaměstnance, evidenční list důchodového pojištění, údaje o pobíraném důchodu, údaje, zda je zaměstnanec zdravotně postižený, bankovní účet, údaje o srážkách ze mzdy a příslušné doklady, evidence pracovní doby, údaje o práci, kterou zaměstnanec vykonává, doklady potřebné k nahlášení pracovních úrazů, prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob (ze závislé činnosti a funkčních požitků).

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Tento osobní spis zaměstnance bývá oddělen od mzdové evidence. Mohou do něj nahlížet všichni vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřazeni a ostatní firemní kompetentní osoby (firemní právník, účastníci podnikové kontroly). Zaměstnanec sám má také možnost nahlížet do svého osobního spisu. Může si pořizovat kopie, výpisky.

Zákon o ochraně osobních údajů udává povinnosti, jak se má nakládat s osobním spisem zaměstnance. Tento zákon také udává povinnost, jak nakládat s údaji z osobního spisu o skončení pracovního vztahu.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!