Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Outsourcing

Během outsourcingu dochází na základě smlouvy k využívání služeb externí firmy s cílem zvýšení konkurenceschopnosti, snížení nákladů a soustředění se na hlavní činnost podnikání. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí. Podnik svěří určité činnosti smluvnímu partnerovi, který se na danou činnost specializuje.

Jedná se o jistý druh dělby práce, činnost ale není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, ale externím dodavatelem. O outsourcingu se nejčastěji mluví v souvislosti s oborem IT, ale využít se dá i v případě stravování, úklidu prostor, personálních záležitostí, v marketingu, tiskařství, ostraze objektů...

Důvody k outsourcingu se rozdělují na ekonomické a strategické. Na jedné straně se spoří náklady na lidské zdroje, údržbu a investice. Z pohledu strategického se firma může soustředit na hlavní činnost podnikání, využívat interních zdrojů a posilovat konkurenční výhodu. Okrajové kompetence deleguje na třetí stranu.

Díky outsourcingu odpadají nároky na odborné znalosti a eliminuje se výpadek daného zaměstnance během dovolené nebo nemoci. Manažerům se zjednodušuje práce spojená s případným rozvojem a rozšiřováním firmy.

Na začátku všeho je rozvaha a ujasnění, na jakou činnost se společnost specializuje a chce specializovat. Následuje rozhodnutí o rozsahu outsourcingu a jasné vymezení pravidel a pravomocí s dodavatelem. Outsourcing je ošetřen smlouvou. Kooperace se třetí stranou by měla být velmi úzká a intenzivní.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Využívání outsourcingu ve světě roste. V českých podmínkách hraje stále významnou roli pocit nedůvěry a vlastní nenahraditelnosti. Ovšem tlak na snižování nákladů jde ruku v ruce s požadavkem špičkové kvality, a to vytváří prostor pro rozvoj outsourcingu.

Výhody outsourcingu

 • zjednodušení manažerské práce

 • garantovaná kvalita a úroveň služeb

 • snížení nákladů

 • udržování moderní technologické platformy

 • průhledné a přesné plánování nákladů na údržbu a rozvoj

 • přenesení rizik na dodavatele

 • pružnější reakce na nové požadavky

 • dostupnost odborníků pro různé oblasti

Nevýhody outsourcingu

 • vysoké nároky na důvěru a komunikaci

 • v rámci komplexnějšího outsourcingu hrozba ztráty erudovaných zaměstnanců

 • závislost na třetí straně

 • ve hře je dobré jméno firmy 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!