Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Personální agentury

Existuje několik výkladů sousloví „personální agentura“. Prvním z nich je, že se jedná o komerční instituci pracující na podobné bázi jako úřad práce. Druhá odbornější teorie říká, že personální agentura je soukromá zprostředkovatelna práce, která vyhledává pro firmy vhodné uchazeče na pracovní místa. Firmy následně tyto uchazeče zaměstnají na poloviční, či plný pracovní poměr. Personální agentura uchazeče o zaměstnání nezaměstnává, pouze zprostředkovává zaměstnání uchazeče u zaměstnavatele.

Povolení pro činnost personálních agentur za úplatu uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Každá z personálních agentur při tom musí splňovat podmínky stanovené zákonem pro udělení povolení.

 

Personální agentury mohou mít povolení v následujících typech případů:

  • zprostředkování práce pro občany České republiky v České republice

  • zprostředkování práce pro zahraniční občany v České republice

  • zprostředkování práce pro občany České republiky v zahraničí

  • tzv. agenturní zaměstnávání 

Lidé si často pletou personální agenturu a agenturu práce, je proto vhodné objasnit pojem „ agentura práce“.Ta oproti personální agentuře uchazeče o práci zaměstnává a pronajímá je do firem, kde zaměstnanci vykonávají stejnou, nebo podobnou práci, jako tamní zaměstnanci. Přitom je pracovník stále zaměstnancem agentury práce, která mu vyplácí mzdu a práci tohoto pracovníka fakturuje firmě v níž pracoval.

 

Klientem personální agentury se stává žadatel o pracovní pozici, pokud se tento žadatel bude zdát vhodným kandidátem i firmě, pro níž personální agentura zaměstnance hledá, má příslušná agentura nárok na provizi. Za služby personální agentuře platí klient zaměstnavatel. Kandidát za zprostředkování nalezení práce neplatí.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Aby personální agentury dokázaly rychle reagovat na poptávku ze strany zaměstnavatelů shánějí uchazeče z inzerce, z vlastní databáze a z dalších zdrojů, kterými jsou například doporučení.

 

K úplně prvnímu kontaktu uchazeče a personální agentury dochází ve chvíli, kdy uchazeč do personální agentury zašle životopis, nebo pokud personální agentura kontaktuje kandidáta.

 

Další kontakt mezi uchazečem a personální agenturou probíhá na bázi několik fází:

  • první kontakt mezi personální agenturou a uchazečem

  • pohovor v personální agentuře

  • zaslání materiálů kandidáta potenciálnímu zaměstnavateli

  • reakce zaměstnavatele a případný výběrový pohovor

  • uzavření pracovní smlouvy mezi uchazečem a zaměstnavatelem.

Pokud kandidát odpovídá profilově nabízené pozici je pozván personální agenturou na pohovoru, kde je probírána jeho dosavadní praxe a jeho vize do budoucna. Čím více informací agentura od uchazeče získá, tím je pravděpodobnější že uchazeč dostane pro nevhodné pracovní místo. Jestli-že kandidát odpovídá požadavkům a profilu klienta je jeho životopis s jeho souhlasem zaslán příslušné společnosti, s níž je uchazeč seznámen.

 

Po odeslání těchto údajů potencionální zaměstnavatel rozdělí kandidáty do dvou skupin:

 1. kandidáti, které zaměstnavatel pozval na další kolo výběrového řízení

 2. kandidáti, které zaměstnavatel nevybral a nepřeje s nimi provádět pohovor.

Vybraná kandidáti jsou posléze kontaktování personální agenturou a při stálém trvání jejich zájmu je jim se zaměstnavatelem domluven pohovor. Pokud pohovor dopadne pozitivně a zaměstnavatel uzavře s kandidátem smlouvu, dopadl výběrový proces personální agentury v její prospěch. Spokojenost by pak měla být na všech frontách. U uchazeče protože našel práci, u zaměstnavatele, protože našel vhodného zaměstnance na danou pozici a personální agentura očekává smluvní odměnu od klienta – zaměstnavatele.

 

Mezi nejznámější personální agentury, které nejvíce inzerují v České republice jsou AXIAL PERSONNEL AGENCY s.r.o., INDEX NOSLUŠ s.r.o., Workspro.sr.o., Grafton recruitment s.r.o., či Trenkwalder personální agentura s.r.o. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!