Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Řízení lidských zdrojů

Lidské zdroje jsou v dnešní době velmi důležité. Každý, kdo někoho zaměstnává vám to jistě potvrdí. Najít spolehlivého člověka je v dnešní době často mravenčí práce. Pokud tedy takové lidi ve firmě máte, měli byste je střežit jako oko v hlavě. Sehnat a zaučit nového pracovníka je dnes těžké, finančně a časově náročné. Nejen velké firmy si dnes uvědomují nutnost systematického řízení lidských zdrojů.

 

Při řízení lidských zdrojů je nutné si odpovědět na dvě otázky: 

·       Co očekává organizace od svých zaměstnanců?

·       Co zaměstnanci očekávájí od svého zaměstnavatele?

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Organizace od zaměstnance očekává loajalitu, nové inovace a nápady, kvalitně odvedenou práci a podporu v době krize. Zaměstnanec na druhou stranu od firmy očekává záruku trvalého zaměstnání a tím pádem zajištění pravidelného příjmu, možnost uplatnit své schopnosti, šanci na svůj další rozvoj, dobrý kolektiv a za svou práci odpovídající odměnu. Cílem řízení lidských zdrojů je skloubit potřeby a požadavky obou stran  - tedy zaměstnance na straně jedné, zaměstnavatele na straně druhé. Řízení a péče o lidské zdroje by mělo být důležitou součástí práce každého vlastníka nebo manažera firmy.

 

Řízení lidských zdrojů: 

·       Musí být komplexní, systematické a dlouhodobé

·       Mělo by být propojeno s podnikatelskou strategií firmy

 

Personální management

Organizaci řízení lidských zdrojů má na starosti personální management. Jeho hlavním cílem je strategické řízení lidských zdrojů, odpovídající personální strategie a politika, ale také průzkum trhu práce. Odpovědnost za řízení lidských zdrojů má manažer firmy, majitel nebo personální manažer. Hlavně ve velkých firmách se na řízení zaměstnanců podílejí také odborové organizace, eventuelně další externí personální organizace a jiní specialisté, například psychologové nebo právníci. Úkolem personálního manažera je zajištění nutné administrativy spojené s lidmi ve firmě, vlastní řízení lidských zdrojů, zajištění vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj, řízení výdajů spojených se zaměstnance, vyplácení mezd nebo zajištění dalších benefitů, zajištění důstojných a hlavně bezpečných pracovních podmínek pro všechny ve firmě. A v neposlední řadě je součástí personálního managementu také komunikace se zaměstnanci nebo přijímání nových lidí.

Jak být dobrým personálním manažerem?

Nezáleží na tom, jestli se o své lidské zdroje staráte sami nebo máte personálního managera. Ale každý, kdo má na starosti personální složení podniku, by měl mít v první řadě odborné znalosti, zejména práva nebo účetnictví a přehled o dění nejen ve firmě, ale také o konkurenci. Kromě odborných znalostí je pro každého personální manažera schopnost empatie a také by měl být dobrým psychologem. Lidé ve firmě jsou totiž obrovskou devizou a vyplatí se o ně po všech stránkách pečovat. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!