Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Údaje potřebné pro přijetí do zaměstnání

Zákoník práce jasně udává, že zaměstnavatel může požadovat od zaměstnanců jen ty údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Tyto údaje může zaměstnavatel vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru a to od zájemce o práci (případně od jiných osob).

V souvislosti s přijetím zaměstnance do pracovního poměru je zakázáno vyžadovat zaměstnavatelem informace týkající se národnosti, etnického původu, rasového původu, politického a náboženského smýšlení, členství v odborových organizacích, filozofického přesvědčení, sexuální orientace (pokud není tato informace vyžadována v souladu se zvláštním právním předpisem), informace, které odporují dobrým mravům a další. Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o prokázání potřebnosti požadovaných osobních informací.

Pro některé vykonávané funkce může zaměstnavatel od zájemců o práci požadovat údaje, které slouží k naplnění jeho práv. Tím je na mysli například stanovit požadavky nezbytné pro výkon práce zaměstnance. Toto se často vyžaduje u zaměstnanců, kteří nastupují na manažerské posty. Zaměstnavatel od nich může vyžadovat výpis z rejstříku trestů.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Zaměstnavatel se může zaměstnance (který žádá o pracovní místo) ptát, zda má u jiného zaměstnavatele uzavřený pracovní vztah a informovat se o délce pracovní doby. Tato informace zaměstnavatele zajímá v momentě, kdy by měl zaměstnanec vykonávat časté pracovní cesty nebo vykonávat práci přesčas.

Nejdůležitější informace, které zaměstnavatele zajímají, jsou zejména údaje o státní příslušnosti, dosažení kvalifikace, praxe. Ostatní informace týkající se například rodinného stavu nebo rodného čísla, se mohou zjistit až v momentě nástupu do zaměstnání.

Pro zaměstnavatele je vhodné pro tyto účely vypracovat osobní dotazník, který zaměstnanec vyplní. Nebo také se může vypracovat dodatek k osobnímu dotazníku.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!