Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Úkoly HR oddělení

Nábor zaměstnanců řadíme ke klíčovým aktivitám HR oddělení. Cílem procesu výběru zaměstnance je získat pro společnost člověka, který bude přínosný svou prací, zkušenostmi a chováním.  Při výběru nového zaměstnance je nutné počítat s jeho využitím pro budoucí rozvoj společnosti.

 

Řízení zaměstnanců

Dalším úkolem HR oddělení je řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Současně se zavedením způsobu řízení pracovního výkonu zaměstnanců je třeba stanovit konkrétním zaměstnancům jasné a přesně specifikované cíle. Teprve až na základě provedení stanovených cílů je možné zahájit rozbor dosažených výsledků.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Propouštění zaměstnanců

Propouštění zaměstnanců je v personalistice úkonem, který se ve větších firmách děje téměř denně. V menších společnostech není tento úkon tak častý, ale ani zde se tomuto kroku nevyhnou. Proces propouštění má svá zákonem stanovená pravidla a nastává z důvodů: porušení pracovní kázně, propuštění ve zkušební době, pro nadbytečnost, ze zdravotních důvodů a kvůli zániku či přesunu společnosti.

 

Hodnocení a motivace zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců provádíme sledováním jejich výkonnosti, znalostí, dovedností, schopností a osobních vlastností.  Individuálním přístupem spolu s objektivním hodnocením  zaměstnanců zvyšujeme jejich motivaci. Metoda hodnocení a následné motivace musí být zavedenou součástí firemní kultury, jinak tyto kroky ztrácejí svůj smysl.

 

HR manažer

Ve stručnosti bychom mohli charakterizovat kvalitního manažera slovem vědma. To by ovšem nestačilo, protože kromě schopnosti předvídat by měl HR manažer disponovat schopností strategického myšlení. A k tomu navíc, by měl zůstat lidský, motivovat vlastními činy a udržovat firemní kulturu. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!