Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Základní slovník pracovněprávního a mzdového minima

Zaměstnanec – jedná se o fyzickou osobu, která je účastníkem pracovněprávního vztahu a jedná svým jménem.

Zaměstnavatel – jedná se o fyzickou i právnickou osobu, která je účastníkem pracovněprávního vztahu a jedná buď osobně nebo prostřednictvím vedoucích, zaměstnanců nebo statutárního orgánu.

Brigádník – jde o neoficiální název účastníka pracovněprávního vztahu, kdy tento vztah je zpravidla uzavřený na krátké období, za podmínky uzavření pracovního poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Těmi mohou být jednorázové práce, nepravidelné práce, práce malého rozsahu apod.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Odbory – za odbory se považují zástupci zaměstnanců. Odbory mají svá práva i určité postavení. Za odborovou organizaci vystupuje orgán určený stanovami odborů.

Práva odborů:

  • Právo kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy.
  • Právo požadovat informace a projednání od zaměstnavatelů.
  • Právo na provádění kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u zaměstnavatele.

Kolektivní smlouva – upravuje mzdová i platová práva zaměstnanců, kteří mají uzavřený pracovněprávní vztah. Existuje několik druhů těchto smluv. Například podniková kolektivní smlouva. Při níž na jedné straně vystupuje zaměstnavatel a na druhé straně je odborová organizace. Dále můžeme uvést kolektivní smlouvu vyššího stupně. Ta se použije v případě, kdy by smlouvu uzavíral určitý svaz zaměstnavatelů a vyšší odborový orgán.

Pracovní řád – rozvádí ustanovení Zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů. Udává konkrétní podmínky povinností zaměstnanců a také posuzuje jejich porušení. Pracovní řád je považován za nejvýznamnější předpis zaměstnavatele.

Agenturní zaměstnávání – jde o formu zprostředkování zaměstnání formou pronájmu pracovní síly, kterou využívají různé agentury práce, personální agentury. Zaměstnanec je poté v pracovněprávním vztahu k agentuře.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!