Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zásady náboru zaměstnanců

Lidské zdroje jsou základním kamenem každé společnosti či organizace. Práce každého ze zaměstnanců se projeví na celkových výsledcích firmy. Z tohoto důvodu již personalistika neplní pouze administrativní servis ani v těch nejmenších firmách. Řízení lidských zdrojů jako součást managementu firmy se díky účasti nadnárodních firem v podnikatelském prostředí ČR neustále rozšiřuje do fungování stále více a více firem.

 

Nábor zaměstnanců je nedílnou součástí řízení lidských zdrojů. Prvotně náborem získáme lidské zdroje potřebné pro zajištění řádného fungování firmy a dále tím, jak kvalifikované zaměstnance, v jakém počtu a čase jsme nové zaměstnance nabrali, vytváříme prostředí a podmínky pro implementaci dalších nejen HR procesů.

 

Plán náboru – charakteristika pracovních míst

Součástí každého plánu náboru musí být především podrobný popis práce pro pozice, které se chystáme obsadit. Z tohoto vyplyne požadovaný profil uchazeče, ve kterém musíme k jednotlivým požadavkům přiřadit určitou váhu. Pouze zřídka se totiž stane, že pozici obsadíme uchazečem, který všechna kritéria splňuje na sto procent. Právě proto musíme vědět, že například u pozice mistra výroby je daleko důležitější, aby zaměstnanec rozuměl výkresové dokumentaci, nežli mluvil plynně anglicky apod.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Zároveň si musíme uvědomit, že dostupné informace (plánované investice, rozšíření výroby, plán nárůstu prodeje aj.), na jejichž základě plán náboru sestavujeme, se můžou v průběhu náboru změnit. Již předem je třeba se na možné varianty připravit, což v budoucnu eliminuje vznik chybných rozhodnutí.

 

Jakmile se proces náboru zaměstnanců dá do pohybu, průběžně vyhodnocujeme plán náboru, abychom získali zpětnou vazbu. V případě nepříznivého stavu problém analyzujeme a pomocí definování jeho příčin, opatření, zodpovědností a termínu řešíme jako jakýkoliv jiný problém.

 

Využití různých zdrojů

Personální (náborová) agentura
Spolupráce s externím dodavatelem je na místě, pokud je plánovaný nábor více rozsáhlý, nežli by oddělení lidských zdrojů bylo schopno zajistit. Pokud zvážíme nákladnost této možnosti a začneme s agenturou spolupracovat, je nutné si definovat pravidla spolupráce. V kontraktu by kromě počtu, charakteristiky pracovních míst a jiných standardních bodů neměla chybět ujednání o tom, kdo, kdy, jak a komu bude poskytovat informace týkající se průběhu náboru. Toto je důležité, protože externí agentura je jakousi třetí stranou a stejně tak, jak firma aktivně poskytuje informace a ověřuje, zda jim bylo porozuměno, i firma samotná pravidelně vyžaduje od dodavatele zprávy informující o jeho fungování. Firmu zejména zajímá, kolik interview externí agentura vykoná, kolik procent uchazečů je doporučeno zákazníkovi, jaké jsou nejčastější důvody odmítnutí kandidáta a (v případě nízkého počtu doporučených uchazečů) co agentura dělá pro to, aby uchazečů bylo více.

 

Následně i my poskytujeme agentuře potřebné informace. Ta, podle mého názoru, nejcennější je objektivní zdůvodnění v případě odmítnutí agenturou doporučeného kandidáta. Na základě této zpětné vazby má agentura možnost svou dosavadní činnost zhodnotit a přijmout taková opatření, která povedou k oboustranné spokojenosti. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!