Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Náležitosti zápočtového listu

Po skončení pracovního poměru se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen mu předat zápočtový list, což je zjednodušeně přehled jeho potvrzené odpracované doby ve firmě. Vydává ho standardně buď oddělení HR nebo účetní, záleží na velikosti společnosti. Podstatné je, že vydání zápočtového listu musí být automatické, ne pouze na vyžádání.

 

V momentě ukončení hlavního pracovního poměru a nyní podle novely zákona i v případě ukončení dohody o pracovní činnosti se ukládá zaměstnavateli vyhotovit zápočtový list. Je nutné, aby tento dokument, který administrativně ukončí spolupráci obou stran, obsahoval za prvé veškeré údaje o typu zaměstnání, které zaměstnanec vykonával, typ smlouvy, na kterou spolupráce byla sjednána, a informaci o délce trvání pracovního poměru. Je nutné vypsat i konkrétní povahu konané pracovní činnosti a případně změny v kvalifikaci dosažené během spolupráce. Kromě odpracované doby je nutné v případě typu zaměstnaní, které nějak ovlivňují dosažení expoziční doby (třeba u horníků), podat taky informaci o těchto skutečnostech.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dále je třeba u mzdy neopomenout, měl-li zaměstnanec během spolupráce něco strženo z platu třeba v případě exekucí, případně takovou věc okomentovat. Zápočtový list musí obsahovat i údaje o započítané době pracovního poměru pro účely důchodového pojištění, jak ukládá momentální zákon. Údaje, které se týkají pojištění nemocenského, už v zápočtovém listě být nemusí.

 

Mezi dalšími dokumenty, o které si zaměstnanec případně může zažádat, je třeba výpis údajů o průměrném výdělku, které jsou důležité při výměře podpory v nezaměstnanosti. Obecně se ale doporučuje zaměstnavatelům, aby žádné informace nad rámec zákonem daných nevepisovali do zápočtového listu sami od sebe, pouze na vyžádání. To platí hlavně v případě slovního hodnocení nebo jiného komentování spolupráce, se kterým může pak zaměstnanec nesouhlasit nebo si ho nepřát. Pro zápočtové listy neexistuje žádný vzor nebo tiskopis, takže forma je na zaměstnavateli.

 

U brigád na dohodu o provedení práce se zápočtový list vydávat zatím nemusí. Je ale důležité, aby si zaměstnanci hlídali své zápočtové listy, i když třeba odcházejí do starobního důchodu nebo na dohodu o pracovní činnosti vykonávali jen nějakou krátkodobou brigádu. 

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!