Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Nárok na volno ve výpovědní době

Sice malou, ale přece jenom náplastí na ortel spojený s danou výpovědí je možnost čerpání volna v době výpovědní doby. Na pracovní volno k hledání nového místa mají nárok všichni, kteří se ocitnout v době čerpání výpovědní lhůty.

 

Volno určené k hledání nového zaměstnání je zákonem definováno jako jiná důležitá osobní překážka v práci. Okruh a rozsah osobních překážek v práci upravuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb..

 

 

Rozdělení:

  • nárok na neplacené pracovní volno
  • nárok na placené pracovní volno

Nárok na neplacené pracovní volno

Zaměstnanci ve výpovědní době náleží pracovní volno za účelem hledání nového místa. Volno je poskytováno po dobu stanovené výpovědní lhůty v rozsahu půldne v týdnu. Nárok na neplacené volno má dle zákoníku práce zaměstnanec, jehož pracovní poměr byl sjednaný na dobu určitou či neurčitou. A byl ukončen ze strany zaměstnance, zaměstnavatele či dohodou. Tudíž každý zaměstnanec.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Nárok na placené pracovní volno

Zaměstnanec, kterému končí pracovní poměr výpovědí zaměstnavatele nebo dohodou má nárok na placené volno ve výši průměrného výdělku. I v tomto případě náleží zaměstnanci volno ve výši jednoho půldne za každý týden výpovědní doby. V případě dvouměsíční výpovědní doby se jedná celkově o čtyři a půl dne.

 

 

Podmínky ukončení pracovního poměru dohodou:

  • organizační důvody
  • zdravotní stav či nemoc
  • stěhování společnosti

 

 

Dohoda o čerpání pracovního volna

Dny nároku na pracovní volno lze se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Tudíž je možné si volno vybrat dle potřeb výběrových řízení či pohovorů v rozsahu celého dne či kombinovat volno s dosud nevybranou dovolenou.

 

 

Podmínky žádosti o pracovní volno

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno pro hledání nového zaměstnání. Zaměstnanec má povinnost zažádat si o volno včas a následně se musí prokázat, že čerpal pracovní volno z důvodu hledání nového zaměstnání. Např. potvrzeným dokladem od potencionálního zaměstnavatele. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!