Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Outplacement

Jedná se o proces pomáhající firmám zvládnout organizační změny spojené s propouštěním a omezit negativní dopad na firmu samotnou i na odcházející zaměstnance. Podstatou je osobní kontakt propuštěného s konzultantem nebo psychologem, který zaměstnanci radí, jak postupovat při hledání nové pracovní příležitosti.

Způsob, jakým firma propouští, může ovlivnit veřejné povědomí o společnosti jako zaměstnavateli. Outplacement nenabízí propouštěnému zaměstnanci pouze finanční kompenzaci. Poradce pomáhá jednotlivci zorientovat se na trhu práce, radí mu, jak sestavit životopis, jak se připravit na pohovory a výběrová řízení.

Konzultant by měl doporučit, jak zdůraznit své silné stránky a umět znát svou hodnotu. Zároveň funguje také jako psychická opora. Služba se vhodně doplňuje s činností zavedených úřadů. Například úřad práce má přehled o volných pozicích na trhu. Je prokázáno, že člověk, který projde programem, najde novou práci dvakrát rychleji.

Zaměstnavatel by měl dbát na dobré jméno společnosti, protože propouštění budou sdělovat svému okolí zkušenosti z krizového období. Navíc o konkrétního zaměstnance může firma projevit zájem v budoucnosti.

V neposlední řadě musí vedení pamatovat i na pracovníky, kteří v podniku pracují dál, a přesto, že se jich aktuální vlna propouštění netýká, chování zaměstnavatele je ovlivňuje. Outplacement nachází uplatnění především ve výrobních odvětvích, kde je práce výrazně řízena poptávkou.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Fáze outplacementu

 • plánování – plán komunikace, rozpočet akce, možná ohrožení pro firmu

 • příprava – udržení chodu podniku, zachování pozitivního klimatu

 • výběr – udržení si klíčových zaměstnanců, individuální i skupinová jednání

 • realizace – samotný outplacement

 • vyhodnocení – s odstupem času analýza nového stavu, zpětná vazba

Výhody outplacementu

 • identifikace nadbytečných rezerv lidských zdrojů

 • zmírnění negativního dopadu propouštění na chod společnosti

 • podpora a motivace zaměstnanců, kteří zůstávají ve společnosti

 • posílení image firmy jako dobrého zaměstnavatele na trhu práce

 • usnadnění komunikace s odcházejícími zaměstnanci

 • sociálně psychologická podpora, pomoc při hledání nové práce

 • program cílené finanční podpory odcházejícím pracovníkům

 • návrh strategie propouštění a její komunikace uvnitř i vně společnosti

 • jednání s úřadem práce, zástupci zaměstnanců (odbory) a zaměstnavatelem 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!