Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Podpora v nezaměstnanosti

Práce je málo a nezaměstnaných hodně. Kdy nám vzniká nárok na podporu, která nám pomůže v období bez finančních příjmů?

Podmínky, které musíte splňovat:

1.    Nejméně 12 měsíců být zaměstnaný, či provádět jinou výdělečnou činnost. Podmínkou je odvádění pojistného a důchodového pojištění. Rozhodným obdobím se rozumí poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o práci.

2.    Požádat příslušný úřad práce

3.    Zákaz pobírání plného invalidního důchodu nebo starobního důchodu ke dni přiznání podpory

Do předchozího povolání se počítá i náhradní doba zaměstnání.

Náhradní doba zaměstnání

Pod tímto pojmem jsou vedeny tyto práce:

1.    Péče o dítě mladší 4let

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

2.    Osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby (závislost II-IV)

3.    Pobírání plného invalidního důchodu

4.    Příprava osoby se zdravotním postižením na výkon práce

5.    Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby (rozsah přesahující v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu, nutná smlouva dobrovolníka s organizací akreditovanou MV ČR).

6.    Soustavné příprava na budoucí povolání v max. délce 6 měsíců

Pozor na výjimky

Podpora se neuděluje v případě pobírání starobního důchodu, nemocenských dávek, podpory při rekvalifikaci, po dobu výkonu vazby. Podporu nedostane ten, kdo byl z předchozího zaměstnání vyhozen kvůli zvlášť hrubým porušením předpisu v předchozích 6 měsících.

Zvláštní zřetel je brán na výsluhový výdělek. Podpora se taktéž nevztahuje do ciziny.

Výše podpory v nezaměstnanosti

První dva měsíce: 65% průměrného čistého výdělku

Následující dva měsíce: 50% průměrného čistého výdělku

Zbývající měsíce podpory: 45% průměrného čistého výdělku

Pokud není možné stanovit průměrný čistý výdělek, činí podpora 0,15násobek; 0,12násobek0,11násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Délka podpory

Pod 50let : 5 měsíců

50let – 55let: 8 měsíců

Nad 55let: 11 měsíců

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!