Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Snižování počtu pracovníků a jeho metody

Hlavním důvodem snižování počtu pracovních sil je jejich nadbytečnost. Nadbytečnost je obecně definovaná jako stav špatné hospodářské situace organizace, která není schopna zajistit práci pro své pracovníky. Špatnou hospodářskou situací rozumějte neschopný management, který neumí správně přerozdělit práci pro příslušné pracovníky. I z toho důvodu dochází propouštění pro nadbytečnost z organizačních důvodů. Hlavním znakem této metody propouštění je především to, že propouštěný se ničím neprovinil a přesto je propuštěn. Proto je potřeba zdůraznit, že vina není na straně pracovníka, ale na straně organizace, která již pracovníka na danou pozici nepotřebuje, nebo ji zahrne pod kompetenci někoho jiného, pracovník je zkrátka nadbytečný.

Jak již bylo zmíněno proces snižování pracovníků pro nadbytečnost je také spojeno s redistribucí zbývajících pracovníků. Neboť je potřeba pokrýt volná místa výkonnějšími pracovníky, kteří dlouhodobě podávají lepší výsledky a jsou schopni vykonávat nejen svoji práci, ale práci další, pokud možno se stejnou kvalitou.

Je samozřejmé, nebo spíše běžné, že každá organizace čas od času dělá pořádek v lidských zdrojích, někoho propustí, někoho příjme a tak dále. Při tomto procesu je však nutno dbát na dobou pověst organizace, která by tím neměla utrpět. Proto je třeba ze strany organizace dbát na pokud možno ohleduplné a důstojné propouštění pracovníků, když je nutné. Protože hlavním zdrojem poškození dobrého jména organizace je právě nespravedlivě propuštěný pracovník.

Aby k propouštění z důvodu nadbytečnosti nemuselo dojít je nasnadě několik typů řešení – konfliktních, i bez konfliktních představující lepší rozložení práce.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Prvních z těchto řešení je omezení přesčasů a podobná opatření, která mají předejít tomu, že zaměstnanci dojde práce. Toto řešení se řadí mezi bezkonfliktní.

Druhým již konfliktnějším řešením je stimulace odchodů pracovníků. Tím je myšlena především stimulace dřívějšího odchodu do důchodu. Pracovník, který je ochoten odejít do důchodu předčasně je poskytnuta kompenzace v podobě odstupného, či důchodového zvýhodnění, či jiných výhod. Odstupným lze k odchodu motivovat i pracovníky, kteří ještě nemají na důchod zdaleka věk.

Poté co se vyčerpají nekonfliktní a méně konfliktní metody odchodu pracovník, které byly jmenovány výše dochází ke konfliktním řešení v podobě vynuceného odchodu pracovníka z důvodu nadbytečnosti. Právě to je dnes nejvyužívanější metoda propouštění. Hojně se tento přístup využíval i v 90. Letech minulého století, což vyvrcholilo tím, že pracovníci, kteří ještě o místo nepřišli, nečekali až budou propuštění, ale zkrátka sami odešli, což organizace velmi poškodilo a způsobilo jim to velké problémy s hledáním nových kvalifikovaných pracovníků. Každý člověk chce totiž podvědomě cítit pohodu i v práci a ne se každý den třást o to, že přijde o místo.

Pokud je však propouštění z důvodu nadbytečnosti opravdu nutné a jinak to řešit nelze je důležité, aby výběr pracovníků určených k propuštění byl spravedlivý a šetrný vůči zaměstnanci.

Současná doba nastolila dvě metody propouštění pracovníků pro nadbytečnosti:

  1. Metoda LIFO (Last in first out) upřednostňuje propuštění zaměstnanců, kteří pracují pro organizaci nejkratší dobu, nebo jen brigádně.

  2. Metoda založená na výkonu pracovníků vychází z toho, jak jednotliví pracovníci podávají pracovní výkon a dle jejich výkonnosti hodnotí užitečnost pro organizaci. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!