Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co je tzv. virtuální tým?

Virtuální tým je typický tím, že spoléhá hlavně na komunikační média, aby mohli členové virtuálního týmu zůstat v kontaktu. Komunikační média však nemusí sloužit tak dobře jako komunikace tváří v tvář, protože mohou chybět důležité části, jako například mimika, intonace apod.

Pro tým je nutné jasně a srozumitelně stanovit cíle a roli týmu a členům poskytnou více autonomie ve vykonávání svých úkolů. Pro virtuální tým je těžší dohodnout se na týmových rolích a odpovědnosti, tudíž je odpovědnost rozmělněna a není možnost přesně kontrolovat plnění jednotlivých úkolů. Klíčovou roli hraje vedoucí projektu a je odpovědný za celkovou výkonost týmu.

 

K efektivnímu fungování virtuálního týmu je potřeba:

 • důvěra mezi členy týmu – je důležité znát vzájemně schopnosti a zkušenosti členů a dávat jim možnost prosadit se

 • definovat cíle, role a postoje

 • vyškolení členů v daných komunikačních technologiích

 • školení v interpersonálních vztazích

 • základem každého týmu je neformální komunikace

 • sestavení komunikačních protokolů, které stanovují standardy pro způsoby komunikace

 • rotace mezi členy týmu – zajištění hostování členů na různých pozicích

 • za vybudování týmu a optimalizaci procesů v týmu odpovídá vedoucí týmu

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Podstatnými faktory pro efektivní práci v týmu představují 3K

Komunikace

Definuje přenos nějakého druhu zprávy, která obsahuje jednu nebo více částí. Informace může být předávána různými druhy kanálů.

 

 • formální komunikace – zprávy, plány, dopisy, hodnocení

 • neformální komunikace – připomínky, e-maily, telefony

 • technická komunikace – výrobkové specifikace a popis komponentů

 • osobní komunikace – informace, které nejsou spojené s projektem

Kooperace

Je vyjádřením způsobu společné práce při řešení pracovních problémů nebo při plnění úkolů. Kooperace se uskuteční, pokud z ní vyplývají výhody, kterých nelze dosáhnout jinak.

Koordinace

Zajišťuje efektivní práci týmu a plnění jeho cílů. Jde o přidělování úkolů, kontrola jejich výkonu, řízení elektronických setkání apod. Integruje pracovní činnosti a určuje vzájemnou závislost na splnění podnikových úkolů a cílů.

 

 

Výhody virtuálního týmu:

 • virtuální tým vede k většímu synergickému efektu, než tradiční tým, protože členové mohou komunikovat bez ohledu na geografické vzdálenosti

 • elektronická dokumentace projektu, která je lépe uchovatelná a je možné provést snadno změnu, přístup mají všichni členové

 • každý člen si může podle svých možností přizpůsobit čas, ve kterém se věnuje práci v týmu, to vede k lepší koordinaci

 • transparentnost činnosti a účinnější spolupráce

Nevýhody virtuálního týmu

 • větší míra transparentnosti může vést k pocitu neustálé kontroly a soutěžení mezi členy

 • lze využít pouze jednosměrnou komunikaci

 • členové získávají pouze omezené množství informací

 • e-mail napsaný ve strohé formě nelze doplnit, vysvětlit a nelze vzít zpět

 • výhodu mají členové, kteří jsou schopni formulovat své požadavky rychle a srozumitelně

 • možnost vzniku efektu černého pasažéra

 • efekt vysávání - pokud člen týmu identifikuje jiného jako přítěž 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!