Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co jsou to osobní údaje zaměstnance, jak zabezpečit jejich ochranu

Má vaše firma zaměstnance? Pak jste se o nich museli během příjímacího procesu dozvědět celou řadu jejich osobních údajů. Víte, že veškeré osobní údaje podléhají jistému utajení a že je není možné zcela volně šířit dále? Víte, jaká pravidla byste měli ctít při nakládání s těmito údaji?

 

Co jsou osobní údaje?

Zaměstnavatelé jsou správci osobních údajů svých zaměstnanců, případně k tomu mohou pověřit další osoby, jako například externí firmu, která se stará o zpracování mezd. Jako osobní údaje je přitom považován jakýkoliv údaj, který slouží k identifikaci osoby a to i takový údaj, který slouží k identifikaci osoby pomocí dalšího údaje. Zaměstnavatel může bez souhlasu zaměstnance shromažďovat a ukládat takové údaje, které slouží například k uzavření pracovní smlouvy, dále pro zpracování mezd, nebo pro docházku do zaměstnání. Zaměstnavatel musí zabezpečit, aby k těmto osobním údajům neměl přístup nikdo nepovolaný, například, pokud jsou ukládány údaje do počítačové databáze, musí být databáze důkladně zabezpečena jménem a heslem.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Citlivé údaje jen ve speciálních případech

Jako citlivé údaje jsou označovány takové údaje, které vypovídají o národnosti zaměstnance, jeho zdravotním stavu, náboženských postojích, etnickém původu, členství v politických stranách a hnutích, nebo náboženská příslušnost, či údaje o zdravotním stavu zaměstnance. Tyto údaje může zaměstnavatel shromažďovat pouze tehdy, pokud k tomu nastává nějaký speciální důvod, například tehdy, pokud je třeba dokladovat, zda měl výkon povolání vliv na zdraví zaměstnance. Zaměstnavatel by měl nahlásit úřadu na ochranu osobních údajů tuto skutečnost.

 

 

Údaje se musí po skončení poměru zlikvidovat

Zaměstnavatel má povinnost veškeré osobní údaje, které během zaměstnávání zaměstnance uchovával, zlikvidovat poté, co byl se zaměstnancem ukončen pracovní poměr. Uchovat je může pouze tehdy, pokud trvá důvod pro jejich ponechání – například pokud hrozí soudní spor se zaměstnancem. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!