Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Co znamená work–life balance ve firemním slovníku?

Moderní doba, jež je plná informací, stresu, rychlých změn, tlaku a mnohdy startérem nezdravého životního stylu, dala za vznik konceptu work–life balance, který zaměstnancům i podnikatelům nabízí cesty k zapomenuté rovnováze osobního a pracovního života. Aneb návod na to, jak zvládnout všechny životní role a jak zoptimalizovat svůj čas a energii a vytěžit z nich zdravě maximum.

Work–life balance (někdy zkracováno jako WLB) je spojení pocházející z angličtiny a v podstatě znamená „pracovně–životní rovnováha“. Vychází z předpokladu, že většina stresu, úzkosti a nespokojenosti pracujících lidí nevychází z jejich neschopnosti svůj život nebo zaměstnání zvládnout, ale z nedostatečně promyšlené organizace činností a neodhadnutí skutečné důležitosti jednotlivých věcí a aktivit. A z toho, že právě s těmito faktory se dá něco udělat. Ačkoli byl tento výraz poprvé použit v 70. letech, jde o tematiku, o které se diskutuje již mnohem déle, zhruba od velkých průmyslových převratů v 19. století a s tím souvisejících proměn chápaní práce a zaměstnání.   V dnešní době je k zakoupení nebo stažení mnoho (převážně bohužel cizojazyčných) knih a prospektů, které se věnují teoriím, jak se vyrovnat s krizí v pracovním, potažmo osobním životě. Na toto téma už byla provedena i řada sociologických, psychologických a jinak odborných průzkumů. Ty se zaměřují dokonce i na rozdíly mezi klasickým zaměstnaneckým poměrem a dobrovolnickou činností a jejich rozdílnými dopady na psychiku člověka. Stěžejní myšlenka work–life balance je totiž chápaní práce nikoli pouze jako „nutného zla“, ale také jako jako zábavy, možnosti socializace a zdroje zajímavých informací a zkušeností. A sekundárně taky připomínání, že osobní život, rodina a volný čas nejsou pracovnímu životu nějak podřízené a nejsou vedle něj méněcenné.   K pochopení konceptu a nalezení individuálních parametrů pro jednotlivce jsou ve větších společností otevírány semináře pro zaměstnance, popřípadě jsou v nabídkách různých firem, které se zaměřují na vzdělávání a osobní a kariérní rozvoj, k objednání kurzy pro veřejnost. Jako prevence před syndromem vyhoření je náplň takových lekcí sestavení priorit, definice problémů, jako je stres, hledání osobních jistot, relaxace a sebereflexe. Je důležité se umět uvolnit a definovat stresory a pracovat s nimi (a nejen s nimi) s nadhledem, a právě toho tato setkání s profesionály pomohou dosáhnout. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!