Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Cross training

Vzdělávací cyklus se odehrává ve struktuře: identifikace vzdělávání – plán vzdělávání – realizace vzdělávání – vyhodnocení vzdělávání. Při identifikaci potřeby vzdělávání se využívají dvě metody: 1) vzdělávání na pracovišti (on the job), 2) vzdělávání mimo pracoviště (off the job). Cross training je metodou vzdělávání na pracovišti.

Rotace práce může být buď horizontální (na stejné úrovni řízení), nebo vertikální (přemisťování na jiný stupeň řízení). Pracovník je na určitou dobu pověřen plněním úkolů na různých pracovištích podniku. Vzdělávaný získá komplexní poznatky o organizaci a vzájemném provázání jednotlivých aktivit. Hlavním cílem pracovního kolečka je rozvoj pracovní flexibility. Nadřízení si zároveň ověřují a testují možnosti optimálního uplatnění pracovníka.

Klíčová je specifikace. Je nutné předem stanovit priority a vymezit mantinely, co se má vzdělávaný na daném pracovišti naučit a jakých cílů by měl dosáhnout. Zároveň je žádoucí určit osobu, na kterou může pracovník směrovat své dotazy a která bude hodnotit jeho pracovní výkony.

Cross training především připravuje uchazeče na vedoucí funkce. Metoda zároveň zvyšuje vzájemnou zastupitelnost kolegů v různých úrovních společnosti. Rotace práce se používá i k překonávání jednostranného zatížení organismu, například u zaměstnanců dlouhodoběji vykonávajících monotónní práci.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Výhody

  • zaměstnanci mají komplexnější přehled o situaci v celé organizaci

  • objektivnější pohled na pracovní vytížení a nasazení kolegů

  • zvyšuje flexibilitu firmy a schopnost vyrovnat s neočekávanými odchody, nemocemi

  • dá se využít během plánování – možný přesun zaměstnanců v provozu

  • zvyšuje využitelnost zaměstnanců – nakonec najde lepší uplatnění na jiné pozici

  • navázání osobních kontaktů napříč firmou

U rotace práce je důležité vhodně plánovat pořadí změn tak, aby pracovníkovi přinesly co největší užitek. Pokud je metoda špatně aplikována, dochází ke zbytečné ztrátě času. Vzdělávaný získává pouze podřadné informace a zkušenosti.

Slabinou je také organizační náročnost a riziko pracovního selhání školeného při častém střídání pracovních míst. Vedoucí pracovníci by měli pamatovat i na nezbytnou toleranci při chybách rotujícího, aby nedošlo k újmě na sebevědomí adepta. Pro zaměstnance je rovněž rizikem, že se nakonec může stát asistentem pro všechno. Sice bude mít dost dobré povědomí o všech pracovních postupech ve firmě, ale v žádném nebude nadprůměrný. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!