Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Disciplinární pohovor

Nejedná se o příjemné posezení se zaměstnancem, ovšem úspěšné zvládnutí disciplinárního pohovoru patří mezi základní přednosti úspěšných manažerů. Disciplinární pohovor se ve většině případů týká chování, jednání, nebo pracovního výkonu.

Pohovor spadá do škatulky jednání, proto je žádoucí se na něj patřičně připravit a získat s předstihem klíčové informace. Úspěšný výsledek se skládá z detailů. Nepodceňujte elementární okolnosti – prostor, čas a délku.

Pokud je to možné, vyhněte se jednání ve vlastní kanceláři. Váš kolega se bude cítit lépe v neutrálním prostředí, třeba v zasedací místnosti. Ideální denní dobou pro disciplinární pohovor je brzké odpoledne, krátce po obědě. Celé řízení by nemělo trvat déle než půl hodiny. Zaměstnanec, který se provinil, by měl znát den a čas společné schůzky s dostatečným předstihem, aby se také mohl připravit.

Důvody k disciplinárnímu pohovoru

 • porušení pracovní kázně

 • nedodržení předpisů

 • není lepší řešení než disciplinární pohovor

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

 • disciplinární pohovor je lepší řešení než vyhazov

 • jsme si jisti, že budeme jednat se zodpovědnou osobou

Každá společnost má psané a nepsané zásady. Psané jsou zpravidla součástí smlouvy. Nepsaná pravidla mohou doplňovat vnitřní kodex firmy. Před zahájením pohovoru se přesvědčte, zda byl zaměstnanec se všemi zásadami, proti kterým se provinil, předem seznámen. Vhodné je mít informace o předchozím chování a jednání zaměstnance.

Nepsaná pravidla úspěšně zvládnutého disciplinárního pohovoru

 • nejedná se o proces, ale oboustrannou diskusi

 • vyhněte se úvodní konfrontaci

 • buďte věcní a diplomatičtí

 • nenechte se vyvést z míry

 • nechvalte a nezmírňujte situaci zbytečnými pochvalami

 • problém vyřešte vhodným způsobem

Během pohovoru je lepší klást otevřené otázky. Z odpovědí ANO x NE se toho moc nedozvíte. Podřízený by měl ideálně přiznat, že si je provinění vědom. Pak je na vedoucím pracovníkovi, aby jasně definoval problém, pojmenoval výsledky a vytyčil důsledky. Závěr by se měl nést v pozitivním duchu. Kolegiálním rozloučením nicméně disciplinární pohovor nekončí. Je na manažerovi, aby sledoval dodržování vzájemné dohody.

Cílem není rozcupovat podřízeného na kousky, ale přivést ho zpět na správnou cestu. Mějte na paměti i ekonomickou stránku věci. Je výhodnější stávajícího zaměstnance usměrnit než vybírat a zaškolovat nového. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!