Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Formy evidence pracovní doby zaměstnanců

Evidence pracovní doby zaměstnanců slouží zaměstnavateli jako podklad pro výpočet mzdy nebo platu. Zároveň může také sledovat čerpání dovolené, přesčasové práce. Je to také právoplatný dokument, který slouží jako doklad pro kontrolu dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce, jež se týkají pracovní doby a doby odpočinku. Slouží pro kontrolu nejenom zaměstnavateli, ale i vnějším kontrolním orgánům (inspekce práce). Zároveň může být i skvělým prostředkem pro zaměstnance, aby si zkontrolovali svou odpracovanou dobu.

Způsoby vedení evidence pracovní doby

Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanovuje způsoby, jak může zaměstnavatel evidovat pracovní dobu svých zaměstnanců. Může tedy zvolit nejschůdnější a nejužitečnější způsob v jeho podnikatelském odvětví.

 

Základní dělení:

Elektronická evidence

Její uplatnění a snazší využití funguje ve větších firmách a fabrikách. Zaměstnavatel může zvolit evidenci v podobě elektronických čipů. V patřičných místech umístí přístroje na čipování a každému zaměstnanci přidělí čip. Může tak detailně zjistit i délku přestávek a pauz na obědy, svačiny. Nebo se mohou zaměstnanci evidovat pomocí klasických „píchaček“.

 

Papírová evidence

V menších obchodech a firmách mohou používat vedení evidence pracovní doby pomocí sešitů, tabulek. Papírová evidence závisí především na tom, jak bude zaměstnavatel pilný při vyplňování a zaznamenávání.

 

Přesná evidence až v minutách

Zaměstnavatel může evidovat pracovní dobu přesně na minuty. Záleží na uzavřené pracovní smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Začátek pracovní doby může zaměstnavatel stanovit i na 7:46 hod, ale v těchto případech rozhoduje délka pracovní doby, ke které se přičte i povinná přestávka na oběd, svačinu a odpočinek.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!