Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak řídit výkonnost zaměstnanců?

Výkonnost zaměstnanců se podepisuje na prosperitě a náladě ve firmě. Pakliže někteří zaměstnanci nedosahují optimální výkonnosti demotivuje to celý kolektiv. Proto je potřeba výkonnost zaměstnanců řídit, kontrolovat a napravovat.  

 

Buďte důslední

Stejně jak v životě, tak i v podnikání platí známé úsloví „Co je psáno, to je dáno“. Dbejte na to, abyste veškeré důležité podnikatelské aktivity měli zdokumentované písemně (smlouvy, faktury, dodací listy, výkazy atd.). Pamatujte, že pokud dojde k problémům je podepsaný papír právoplatným důkazem, o který se můžete opřít.

 

Kontrolujte

Kontrolujte kvalitu odvedené práce. Říkejte svým zaměstnancům, co konkrétního se vám na jejich práci nelíbí. Chození kolem horké kaše situaci nevyřeší, ale přinese ještě víc problémů. Nastalé problémy je potřeba specifikovat a dovést k řešení. Nedostatky probírejte v soukromí a ujistěte se, že zaměstnanec vašemu vyjádření opravdu rozumí. Jen tak se natrvalo zbavíte určitého problému a získáte čas na řešení těch nově vzniklých.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Motivujte vzorem

Buďte vzorem pro své podřízené. Věnujte zvýšenou pozornost vašemu přístupu k zaměstnancům.  Nezáleží jen na tom, co říkáte, ale musíte si uvědomit, že k vyjadřování používáte i neverbální projevy jako je oční kontakt, postoj těla, barva a tón hlasu, mimika, různá gesta a všeho další projevy vyjádřené tělem.

 

Jednejte na rovinu

Hned na začátku kariéry seznamte zaměstnance s firemní politikou používanou v případě neplnění svěřených úkolů. Postup, který budete uplatňovat, musí zaměstnanec vědět předem, aby získal čas si uvědomit důsledky.

 

Hledejte cesty

Vytvořte si cyklus pravidelných schůzek s méně výkonným zaměstnancem. Hledejte důvod jeho snížené výkonnosti (lenost, rodinné problémy, zdravotní stav, vysoká náročnost, absence vzdělání atd.). Vyzdvihněte klady a rozeberte zápory jeho práce. Stanovte si termín kontrolní schůzky. Motivujete i malou pochvalou.

Osobní zájem o zaměstnance zvyšuje jeho loajalitu. Loajalita přináší zkušeného a spolehlivého zaměstnance připraveného bojovat za prosperitu a pověst firmy.

 

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!