Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jaká jsou úskalí homeworkingu?

Homeworking neboli práce z domova je pojmem poměrně mladým. I dříve bylo možné slyšet, že si někdo „bere práci domů“, avšak s výjimkou spisovatelů a hudebních skladatelů bohužel pracovat doma nebylo většinou možné. Tomu, aby se v poslední době homeworking poměrně dost rozšířil, nahrálo hlavně využití počítačů a také připojení k internetu.

 

Homeworking poskytněte jen někomu

Jako homeworking dnes označujeme práci, která je vykonávána z domova. Homeworking může využívat jak soukromý podnikatel, jehož podnikání není natolik velké, aby si pronajímal vlastní kancelář, tak může být umožněn zaměstnancům. Je jasné, že homeworking nemůže být nabízen kterémukoliv zaměstnanci. Většinou se jedná o takové pozice, kdy je jasné, že zaměstnanec práce doma nezneužije k nicnedělání. Často jde o hodně odborné pozice a zaměstnance dlouholeté a velmi důvěryhodné. Dále může jít o pozice, kdy je výstup z tohoto dne práce jasně měřitelný a je jasné, že zaměstnanec skutečně pracoval. V neposlední řadě musí jít o takovou práci, kterou je možné vykonávat odkudkoliv, kde je internetové připojení, není k ní třeba speciálních programů, nebo dat, která mohou být uložena pouze lokálně.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

 

Mějte sebekázeň

Pakliže jako podnikatel pracujete „na sebe“, není třeba pochopitelně žádné kontroly, na druhou stranu je třeba se vyvarovat základního úskalí homeworkingu, což je malá produktivita. Proto je třeba hned na začátku nastavit určitá pravidla a ta dodržovat. První zásadou je vstávat vždy ve stejnou dobu. Může jít klidně o pozdější hodinu, pakliže si rádi přispíte, ale je dobré tuto hodinu dodržovat. Vysvětlete své rodině, že skutečně pracujete a že ve stanovenou dobu se potřebujete věnovat pracovním povinnostem. Mnoho lidí má totiž tendence vás považovat za toho, kdo má naopak neustále čas a může být využíván k nejrůznějším domácím pracím. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!