Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jaké jsou nástroje a postihy při kontrole práce neschopných?

Nemoc si nevybírá a čas od času postihne každého z nás, tedy včetně vašich zaměstnanců. Asi málokterý zaměstnavatel bude své zaměstnance automaticky podezřívat z toho, že pracovní neschopnost zneužívají a že se takto chtějí vyhnout práci. Bohužel, v některých případech může být podezření odůvodněné. Současný zákon však dává i zaměstnavatelům právo dodržování podmínek pracovní neschopnosti kontrolovat. Víte, nač má zaměstnavatel nárok?

Kontroluje zaměstnavatel

Podle současného zákoníku spadá část povinnosti kontroly stavu pracovní neschopnosti právě na zaměstnavatele. Pracovní neschopnost nařizuje vždy lékař. Jen ten smí vystavit neschopenku, kterou je povinen zaměstnanec do svého zaměstnání doručit. Díky tomu dokladu smí zaměstnanec zůstat doma a dodržovat zde stanovený léčebný režim. Za první tři dny pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci žádná odměna, právě proto si mnozí na ně berou dovolenou. Po třech dnech je povinen vyplácet odměnu zaměstnavatel, a to v přibližné výši 60% průměrného výdělku za uplynulé tři měsíce. Náhrada se platí jak zaměstnancům, tak těm, kdo pracují na dohodu a z jejich mzdy je odváděno nemocenské pojištění. Nárok nemá ten, kdo si způsobil třeba úraz úmyslně.

Hrozí postihy

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel hradí náhradu mzdy po prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, je také na něm, aby měl pravomoc kontrolovat, zda se jeho zaměstnanci skutečně podrobují léčebnému režimu. To může činit návštěvou zaměstnance doma, nebo tam, kde nahlásil, že se bude během pracovní neschopnosti zdržovat. Pokud nechce tyto kontroly provádět zaměstnavatel sám, může si najmout specializovanou agenturu, která zaměstnance navštíví. Pokud nebude zaměstnanec zastihnut doma, může mu být vyplácení dávek zastaveno, či mu hrozí ještě další finanční postihy, případně rozvázání pracovního poměru. 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!