Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Kultura personálního řízení

Personální strategie je velmi důležitou složkou uvnitř podniku. Zaměstnanci představují nepostradatelnou hodnotu firmy. Lidé (lidské zdroje) vyrábějí různé výrobky, poskytují služby, jednají s orgány a hlavně se starají o to, aby podnik správně prosperoval. Existuje řada firem, které nekladou důraz na správně nastavenou personální politiku.

Pokud chtějí majitelé firem dosáhnout zisku, nedosáhnou ho jen reklamou a propagací, ale také prodejem svých služeb a ty vytvářejí zaměstnanci. Hlavní náplní personální politiky je odpovědnost za odvedenou práci kvalitně ohodnocených pracovníků. Pokud je o ně dobře postaráno, je u nich vytvořen dlouhodobý kladný vztah k organizaci, je zajištěno jejich vzdělávání a mají zajištěn dostatek odpovídajících sociálních předpokladů k výkonu své práce, vykonávají svou práci svědomitě a se zájmem. V malých firmách zodpovídá za rozvoj lidských zdrojů odpovědný manažer. Středně velké a velké firmy již mají vytvořené personální oddělení. Pokud budou chtít majitelé podniku optimální vývoj své firmy, musí podnik efektivně využívat lidské zdroje. Tzn. v podniku se proto musí uskutečňovat určité aktivity. Základní aktivitou je správný výběr pracovníků. Samozřejmostí je praktické využití těchto pracovníků, jejich vzdělání, dosavadní zkušenosti a rozhodnutí, zda je tento člověk vhodný na trh, který chce firma oslovit. Další aktivitou je důležitost adaptačního procesu. Jak zaměstnanec zvládne své postavení ve firmě. Důležitou aktivitou je vzdělávání pracovníků. Správné hodnocení pracovníků je další aktivitou, která nesmí být zanedbaná. Pro zaměstnance je nejdůležitější složkou odměňování. Pokud není zaměstnanec odměňován tak, jak by měl být, nebude svou práci vykonávat svědomitě a s odhodláním získávat nové výsledky. Nedílnou součástí jsou také správně nastavené pracovní vztahy uvnitř organizace. Na tuto aktivitu musí management klást velký důraz. Jako poslední aktivitou, která by měla být zanesena do personální politiky, patří vedení lidí manažery firmy. Správné vedení pracovníků je prvním krokem k úspěchu podniku. Kultura personálního řízení není ale jen o kvalitních zaměstnancích, ale je nutné zde řešit i od čeho se odvíjí chování, jak řešit konflikt, jak předat manažerské dovednosti, jak bude probíhat komunikace.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!