Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Mobbing - šikana na pracovišti

Šikana co by fyzické a psychické omezování jedince je jevem, se kterým se dnes na pracovištích setkáváme zcela běžně. O její vymýcení se snaží řada institucí, ale… Šikana na pracovišti (mobbing a bossing) vede až k pracovní neschopnosti a není výjimkou, že má za následek nevratné vyřazení jedince z pracovního procesu. 

Výraz mobbing označuje způsob znepříjemňování života na pracovišti. Pro mobbing je charakteristická skrytost, rafinovanost a zákeřnost.    Výraz bossing je druh mobbingu, kdy se šikany dopouští nadřízený pracovník. Nejčastěji bývá důvodem strach o vlastní pozici či frustrace z vlastního neúspěchu.    Jak je již z úvodního textu zřejmé, nejde o nic, nad čím bychom mohli jen mávnout rukou. Ale jde o cílený proces chování tvůrce k vybrané oběti, což svými důsledky zasahuje celou společnost.   

Znaky mobbingu

Odhalit včas mobbing znamená mít dostatek informací o jeho projevech a znacích. Zrádnost mobbingu  spočívá právě v jeho pozvolném šíření a skrytých projevech.   
 • zhoršení pracovní atmosféry, 
 • pokles výkonnosti, 
 • vyčlenění z kolektivu, 
 • opakovaná pracovní neschopnost či krátkodobé absence, 
 • častá fluktuace,
 • častější poptávky na konkrétní pozici
 

Důvody mobbingu

Ať už jsou důvody mobbingu jakékoliv, vždy mají jasný cíl.  Poškodit a znemožnit oběť, srazit ji sebevědomí a donutit k odchodu z pracoviště.   
 • strach z konkurence,
 • závist, 
 • žárlivost, 
 • nenávist, 
 • pocity méněcennosti, 
 • osobní nejistota či vnitřní prázdnota
  Mobber (šikanovatel) se při ničení svých obětí nezastaví téměř před ničím. Rád užívá nejrůznější pomluvy, vtipy na adresu oběti, polemiky o jeho znalostech včetně stížností na špatně odvedenou práci a záměrného očerňování oběti v očích nadřízených. Mobber se chytá každé sebemenší chybičky oběti, s oblibou přehání a zveličuje. Svoji oběť přehlíží, nezdraví a v případě jejího vyjadřování slovy se ji snaží vyvést z rovnováhy různými gesty či mimikou.    Zadržování nebo sdělování mylných informací patří ještě k těm lehčím prohřeškům mobbera. Zákeřný mobber se dokáže postarat i o zmizení vykonané práce, podkladů nezbytných k práci, různých pomůcek a počítačových souborů. Nejhorší na tom je, že vždy vše dělá takovým způsobem, aby nikdo nepoznal, že proti oběti něco má. A v tom spočívá jeho největší zákeřnost.   

Prevence

Důležitou roli k odhalení případného mobbingu hrají personalisté. Na začátku již během pohovoru mohou odhalit za pomoci správně položených otázek případného mobbera. Otázkami směřujícími k rozboru zájmu o práci ve firmě, na jeho motivaci a na důvody odchodu z předchozího pracoviště. Dalším významným aspektem podílejícím se na rozvoji mobbingu je pracovní prostředí. Respektive pracovní kolektiv, ve kterém se upřednostňují konkurenční vztahy, kde přežívá závist, dominuje žárlivost a lhostejnost. A naopak zde chybí etika a tolerance.   Klíčovou roli hraje i vedoucí pracovník, jeho styl řízení a způsob komunikace. Mobbingu napomáhá chaotické rozhodování, nejasné kompetence, absence pravidel, neprůhledná politika vedení, vydávání stále nových oběžníků a směrnic, opakované organizační změny, neobjektivní systém hodnocení, neochota řešit konflikty a vysoká míra kritiky.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!